Yunus Emre Çalap Okulu

Yunus EmreCümle yaratılmış varlığa bir göz ile bakmayan insan Hakka asidir. Ayrımcılık insanları dış görünüşlerine göre farklı sınıflara ayırmaktır. Ayrımcılık çok büyük bir günahtır.
 
Söylememek harcısı söylemeğin hasıdır
Söylemeğin harcısı gönüllerin pasıdır
Gönüllerin pasını gel sileyim der isen
Şol sözü söylegil kim sözün hülasasıdır
Kul’il hak-dedi Çalap sözü doğru diyene
Bu gün yalan söyleyen erte utanasıdır
Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakıykatte asidir
Şeriat haberini şerh ile aydam işit
Şeriat bir gemidir hakıykat deryasıdır

Read More

Yunus Emre Bir gün

Yunus EmreTutmaz olur bir gün tutan ellerin, çürür şu yalan söyleyen dillerin, sevip kazandığın o güzelim malların, varislere kalır bir gün haberin bile olmadan.
 
Vaktinize hazır olun
Ecel varır gelir Birgün
Emanettir kuşa canın
Sahib vardır alır birgün
Nice bin kerre kaçarsın
Yedi deryalar geçersin
Pervaz vuruban kaçarsın
Ecel seni bulur birgün
İş bu meclise gelmeyen
Anıp nasihat almayan

Read More

Yunus Emre Yarab Bu Ne Derttir Derman Bulunmaz

Yunus-EmreDöne döne gelirler yanına binbir öğüt verirler özüne, aldanma sakın dünya malı ile gözün boyamaya çalışırlar, bir Aşık öldü diye sala verirler sabaha, ölen hayvan olur, Aşıklar ölmez sevdiğim.
 
Yarab bu ne derttir derman bulunmaz
Yar bu ne yaradır merhem bulunmaz
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
Varıp yare gider hiç geri dönmez
Aşık olan gönül aşktan usanmaz
Ahiret korkusun bir pula saymaz
Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarsın bu canı hiç kimse almaz
Döne döne binbir öğüt verirler

Read More

Yunus Emre Yemen İllerinde Veysel Karani

Yunus EmreVeysel Karani’nin 555-560 tarihleri arasında Yemen’de bulunan Karen’de doğduğu tahmin edilmektedir. İslam dininde anne sevgisinin büyüklüğüyle anlamlandırılmış biridir. Veysel Karani babasını 4 yaşındayken kaybetmiştir. Deve çobanlığı yapmıştır. Hz. Peygamber döneminde yaşamasına rağmen annesine verdiği sözden dolayı, Peygamber Efendimiz’i göremediği için sahabeden sayılmaz. Peygamber Efendimiz, kendisine armağan olarak kendi hırkasını göndermiştir. Sıffin Savaşı sırasında, Hz. Ali’nin safında savaştı. 657 yılında vefat etmiştir. Naaşını almaya gelen 3 kabilenin taşıdığı tabutlarda da keramet göstererek göründüğü söylenir. 3 ayrı kabilenin yerleşim yerleri olan Yemen, Şam ve Siirt ilinin Baykan ilçesinde de bir türbesi vardır. Kendisine gönderilmiş olan Hırka-ı Şerif, İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif Cami’nde, soyundan gelenlerin himayesi altındadır.

Read More

Yunus Emre Yol

Yunus EmreMiskin Yunus’um gör bu alemde neler var, gafil Mevla’yı nerden bilir, Mevla’yı seven binlerce merdane yiğit var. Yunus sen kendini büyük görme, aşk meydanını içinde binlerce merdane var.
 
Yar yüreğim yar, gör ki neler var
Bu halk içinde bize gülen var
Ko gülen gülsün, Hak bizim olsun
Gafil ne bilsin, Hakk’ı seven var
Bu yol uzaktır menzili çoktur
Geçidi yoktur derin sular var
Girdik bu yola aşk ile bile
Gurbetlik ile, bizi salan var
Her kim merdane gelsin meydane

Read More

Yunus Emre Yusuf’u Kaybettim

Yunus EmreAşkın pazarında canlar satılır canım, satarım ben bu canımı alan bulunmaz bir türlü, Yunus öldü deyu selamı verirler canlar, ölen beden imiş, aşıklar ölmez Yusuf’um.
 
Yusuf; u kaybettim Kenan ilinde
Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz
Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz
Bu ne yaredir ki çare bulunmaz
Aşkın pazarında canlar satılır
Satarım canımı alan bulunmaz
Yunus öldü deyu selan verirler
Ölen beden imiş, aşıklar ölmez
 
Yunus Emre

Yunus Emre Sözleri

İnsan helal olarak kazandığı para ile ancak belli bir noktaya ulaşabilir. İnsanın malı çoğaldıkça içine haram para girmeye başlar ve malına haram karışmış olur. Çok konuşan insanda eninde sonunda ne kadar dürüstte olsa mutlaka bir yerlerde yalan söylemeye başlar.
 
 
 
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
Yunus Emre

Yunus Emre Beni İrşad Eden

Ağla gözüm ağla, gülmez oldun artık, gönlüm dosta gider, gelmez oldum artık. Ne gam kaldı, bin kez ölürüm, anı yaşayan ölmez, ölmez oldum artık. Yansın canım, yansın aşkın odunda. Aksın kanlı gözyaşım, silmez oldum artık.
 
Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk
Gönül dosta gider, gelmezem ayruk
Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem
Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk
Yansın canım, yansın aşkın oduna
Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk
Göyündüm aşk ile, ta kül olunca
Boyandım rengine, solmazam ayruk

Read More

Yunus Emre Behey Kardaş

Hakk’ı bulmak isteyen insan, Hakk için Hakk’a yarar amel işler. Bir mürşidi kamilin elinden tutmayan tarikat sırrına eremez. İnsan önce tevhidi bilmeli, tevhid insanın nefsini dize getirir. Her insan kendini bulamaz, Hakk takdir etmeyince, aşkın deryasına girmeyen, tarikat denizinde yüzemez. 
 
Be hey kardaş hakk’ı bulam mı dersin
Hakk’a yarar amel işlemeyince
Tarikat sırrına erem mi dersin
Kamil mürşid sana söylemeyince
Özenirsen gardaş, tevhide özen
Tevhiddir nefsinin kalasın bozan
Hiç kendi kendine kaynar mı kazan

Read More

Yunus Emre Bilmediler

Her insan hakikat eri olamaz. Erenler bilir, erebilenler bilir ancak. Hakikat bir denizken şeriat onun gemisidir. Çoğu kişi gemiden inmeye ve denize dalmaya korkar. Hakikati göremeden hakikati bilemeden şeriatta kalıp dururlar. Dört kitabın tefsirini okurlar ama manasını bilemezler.
 
Hakiykatin ma’nisin şerh ile bilmediler
Erenler bu dirliği riye dirilmediler
Hakiykat bir denizdir şeriattır gemisi
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar
Bular geldi tapıya şeriat tuttu durur

Read More

Yunus Emre Aşk Ateşi

Ben aşkın denizine girdiğim günden bu yana kendi kendime yüzer oldum.Cemalini gördüğüm günden bu yana yaz kış demeden dağ taş demeden arar oldum.Aradım taradım bulamadım.Sordum durdum herkese sen onu kendinde ara dediler.Bu canı bulduğum günden bu yana ayaklar altında toz oldum. Anladım ki bu dünya yalan.Ben kendi nefsimi biler oldum.
 
Girdim aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum
Geştediben denizleri Hızır’layın gezer oldum
Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta
Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum

Read More

Yunus Emre Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Aşkın aldı benden beni, gel gör beni aşk neyledi.Ne akıl kaldı, ne fikir, gel gör beni aşk neyledi.Bazen gökte bazen yerde, bazen sende bazen bende.Aşk ararım ben heryerde, gel gör beni aşk neyledi.Çaresizim gezer oldum, Mecnun gibi tozar oldum, dost elinde avare oldum, gel gör beni aşk neyledi.
 
Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilem ne divane

Read More

Yunus Emre Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bundan yüzyıllar önce Anadolu’da bir insan bu inci gibi sözler ile halkın gönlünde taht kurmuş, deyişleri ise dilden dile aktarılır hale gelmişti. Yunus isimli bu gencin sözleri adeta gönüllere şifa veriyordu. Bir kez gönül yıkmanın yıllarca yapılan ibadeti söndürdüğünü söyler. Bir kez gönül yapmanın binlerce hayra değer olduğunu söylerdi. Bu gün bile dizeleri hala gönüllerdedir.
 
Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil
Bir gönülü yaptın ise

Read More

Yunus Emre Aşk Bezirganı

Aşık olanın aşk nişanı vardır. Aşık diliyle değil haliyle konuşur. Aşıklara malum olur, belli eder beyanı.
 
Aşk bezirganı
Sermaye canı
Bahadır gördüm
Cana kıyanı
Zehi bahadır
Can terkin urur
Kılıç mı keser
Himmet giyeni
Kamusun bir gör
Kemterin er gör
Alu görmegil

Read More

Yunus Emre Ben Dervişim Diyene Bir Ün Edesim Gelir

Yunus EmreSırat kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür. Varıp o sıratın üstüne, evler yapasım geliyor. Yeter ki aşık olayım senelerce yansam ne olur.
 
Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir
Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir
Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir
Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür
Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir
Oda gölgedir deyu, ta’n eylemen hocalar
Hatırınız hoş olsun, biraz yanasım gelir
Ben günahımca yanam
Rahmet suyunda yunam
İki kanat takınam, biraz uçasım gelir

Read More