Ali Özdemir

AŞK KUYUSU

Kenan ilinde yanmışım bade veren yok,
Düşündüm sarhoşa aşk şarabı çok,
Yürürüm aşk çölünde Yusuf misali,
Bulmak için kuyuya düşmek gerekmiş,
Bilmek için kovaya girmek gerekmiş,

Ali Özdemir