Cengiz Han Sözleri

arkadaki düşmanGelecekte önümüze çıkan düşmanlarla daha iyi bir şekilde mücadele etmek istiyorsak eğer, arkamızda düşman bırakmamalıyız. Arkamızda bıraktığımız düşmanlar gelecek için her zaman büyük bir tehlike oluşturur.
 
Arkasındaki düşmanı hisseden, önündeki düşmanla savaşamaz.
Cengiz Han
13 Temmuz 2013
Okunma
bosluk

Tuğrul Bey Hayatı

tuğrul beyTuğrul Bey,  990 tarihinde Horasan’da doğdu. Tuğrul, çakırdoğan, yırtıcı kuş demektir. Tuğrul Bey,  Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Tuğrul Bey, Oğuzlar’ın Kınık boyundan olan Selçuk Bey’in torunudur. Tuğrul Bey’in babası Mikail Bey, akın esnasında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyümüştür. Tuğrul Bey’in çocukluğu Cend şehrinde geçti. Tuğrul Bey, Gaznelilerin, Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi. Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasan’a göç ettiler. 1028-1029 yılları arasında kardeşi Çağrı Bey ile birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Belh kentlerine seferler düzenledi.
16 Nisan 2013
Okunma
bosluk

İlber Ortaylı Sözleri

parkOkumadan, okutulmadan, eğitmeden, eğitilmeden yapılan siyaset tehlikelidir. Maalesef ülkemizde yapılan siyasetin suyu çıktı. Siyaset bilimi ile ilgilenmeyen ve siyaset bilimini bilmeyen ne kadar çok insan varsa şu an siyaset ile ilgileniyor. Bizi yöneten idarecilerin büyük çoğunluğu belediyecilik kültürü ile yetişmiş insanlar olduğu için hizmet anlayışını kaldırım, park bahçe ve yol yapımına indirgemişlerdir.
 
Okumadan yapılan siyaset tehlikelidir, belediyeciliğe benzemez. Teferruatın bilinmesi gerekir.
İlber Ortaylı
12 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Otto von Bismarck Sözleri

sultan abdülhamidSultan Abdülhamit gerçek bir Osmanlı sultanıydı. O son Osmanlı imparatoruydu. Yaşadığı dönemdeki bütün siyasetçiler onun hayranıydı. Sultan Abdülhamid çok zeki bir insandı. Devrinin en zeki yöneticilerinden biriydi.
 
 
 
100 gram aklın 90 gramı Abdülhamid Han’da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir.
Otto von Bismarck
30 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Gaius Julius Caesar Sözleri

veni vidi viciJül Sezar, Tokat’ın Zile ilçesinde Zile Kalesi’ni aldıktan sonra Roma’ya övüncünü bildirmek üzere söylemiştir. Romalılar kendini övmeyi severdi.
 
 
 
Geldim, gördüm, yendim.(Veni vidi vici)
Gaius Julius Caesar
22 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Hz.Mehdi Kimdir? Hz. Mehdinin Özellikleri ile Hz. Mehdi Ayetleri ve Hz. Mehdi Hadisleri

mehdiMEHDİ KİMDİR?
 
Mehdi sözlük anlamı olarak, hidayete eren, hidayete vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek anlamlarına gelir. Mehdi; din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimsedir. Mehdi kelimesi Kur’an’da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim’de de geçmez. Diğer hadis kaynaklarında mehdi ile ilgili bazı rivayetler vardır. Mehdi inancının ortaya çıkması iki sebebe bağlanmıştır. Birincisi Yahudi ve Hristiyanlıkta var olan inançlardır. Bu iki dinin mensupları mehdi ve mesih gibi iki şahsiyeti gelecekte insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir müjde ve hakikat olarak görmektedirler.
18 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Cengiz Han Sözleri

At sırtında dünyayı diyar diyar dolaşarak fethetmek kolaydır. Zor olan bu fethedilen yerleri yönetmektir. Dünyadaki en zor şeylerden biri fethedilen bir ülkeyi yönetebilmektir.
 
At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan inip onu yönetmektir.
Cengiz Han
11 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan’ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Savaşı, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan savaş olarak bilinir. 1060 lı yıllarda Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan Türklerin Ermenistan ve Anadolu’ya doğru göç etmesine izin verdi ve Türkler buralardaki şehirlere ve tarım alanlarına yerleştiler. 1068 yılında Romen Diyojen Türklere karşı bir sefer düzenledi, ama Türklere yetişemedi. 1070 yılında Türkler günümüzde Muş’un bir ilçesi olan Malazgirt ve Erciş kalelerini ele geçirdi.
26 Ağustos 2012
Okunma
bosluk

Büyük Selçuklu Devleti(1037-1194)

Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık kolundan gelen Türkmenlerin kurduğu, 1037 ile 1194 yılları arasında İran, Irak, Horosan, Anadolu çevrelerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Kurucusunun Selçuk Bey’in torunlarından Tuğrul Bey olduğu kabul edilmektedir.Büyük Selçuklular, en güçlü oldukları dönemde Harezm, Horasan, İran, Irak, Suriye, Arap Yarımadası ve Doğu Anadolu’ya egemen olmuşlardır. Kapladıkları alan doğuda Balkaş ve Issık Gölleri, Tarım Havzası; batıda Ege ve Akdeniz sahilleri , kuzeyde Aral Gölü, Hazar Denizi, Kafkasya, Karadeniz; güneyde Arabistan dahil Umman Denizi’ne kadar ulaşıyordu.Selçuk Bey’in torunlarından Tuğrul Bey ve Çağrı Bey, başında bulundukları boyla birlikte Gazne Devleti topraklarında, Gazne boyundurluğunda yaşamaktaydı. 1035 yılında Gazneliler ile Tuğrul Bey arasında çıkan savaşın sonucunda Tuğrul Bey Gaznelilere karşı ilk zaferini elde etti.

21 Temmuz 2012
Okunma
bosluk

Hasan Sabbah(1035? – 1124)

Hasan Sabbah, (1035? – 1124), Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış olan, tarihin eski ezoterik ve Batıni örgütü fedaayiin (Karşı düşüncedekilere göre de Haşhaşileri) kuran ve ölene kadar liderliğini yapan kişidir.

İran’da Kum kentinde dünyaya gelmiştir. (Bazı tarihçilere göre buraya Kufe’den göç etmiştir.) Zamanın önde gelen okullarında okuma şansı bulmuştur. Ailesiyle birlikte Rey şehrine gittiğinde burada Şii inancının önderleriyle temas etmiş ve Şiiliği benimsemiştir. Dini çalışmalarını geliştirmek için Fatimiler’in hakim olduğu Kahire’ye gitmiştir. İran’a döndüğünde Selçuklu sarayında yüksek bir memuriyetle işe başlayacaktır. Bu dönemde ünlü Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün emrinde çalışmaya başlamıştır.

Bazı iddialara göre Nizamülmülk, Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah birlikte aynı dönemlerde öğrencidirler ve yakın dost olduklarına ilişkin söylenceler de vardır. Lakin bu efsanenin doğruluğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

21 Temmuz 2012
Okunma
bosluk
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal