Hakkımda

Hayatta en sevdiğim şeyler okumak, düşünmek ve yazmaktır. Güzel veya çirkin ayırımı asla yapmadım hayatım boyuncada asla yapmayacağım. Çünkü benim hayat felsefemi Yunus Emre’nin şu sözleri açıklar. ‘ Yaradılanı hoşgördük Yaradan’dan ötürü.  ‘ Yaradan hiçbirşeyi çirkin ve ya kötü yaratmamıştır. Kötü kendi kendini yaratmıştır. Kötü olmayı kendi seçmiştir. Şeytan bile kötülüğü seçmeden önce bir Melek’ti. Üstelik Meleklerin lideriydi. Ama Bakara Suresinin aşağıdaki ayetlerinde de anlatıdığı gibi Allah meleklerden Hz. Adem’ secde etmelerini istediği zaman İblis dışında hepsi secde etti. Ama İblis kibrine yediremedi ve inkarcılardan oldu.

Bakara Suresi- 30Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.”

Bakara Suresi- 31Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.” dedi.”

Bakara Suresi- 32Dediler ki: “Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin”.”

Bakara Suresi- 33(Allah): “Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver.” dedi. Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (Allah): “Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim” dememiş miydim?” dedi.”

Bakara Suresi- 34Ve o zaman meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.”

Bakara Suresi- 35  ”Dedik ki: “Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

Bakara Suresi- 36Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı. Biz de: “Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır.” dedik.”

Bakara Suresi- 37 ”Derken Âdem Rabb’ından birtakım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.

Bakara Suresinin 30 ila 37 ayetlerinde de anlatılanlar herkes için bir sınavdır. İblis secde aşamasında bu sınavı kaybetmiş ve şeytan olmuştur.  Ademe yaratılmış en yüce varlıklar tarafından secde edilmiş sonucunda hepsinin halifesi olmuştur. Cennette eşi Hz. Havva ile yaşarken Şeytan tarafından kandırılmışlar ve zalimlerden olmuşlardır. Adem (a.s) Rabbinden bir takım kelimeler öğrenerek tevbe etmiş ve tevbesi kabul edilmiştir. Çünkü Yaradan tevebeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir.

Hayat ömür boyu süren ve ömürden sonra puanlaması yapılan bir sınavdır. Kimi başarılı olur, kimi başarısız, kimisi ise sadece ‘yaşar’ not alır. Başarılı olup erdemli bir insan olmak istiyorsak, yaradılmış hiçbir şeye kötü ve de çirkin gözle bakmamak gereklidir. Kuran-ı Kerimde ”Kendi ruhundan üfürdü.”Tevratta ise ”Kendi suretinde yararttı.” cümleleri ile insanın yaratılışı tasvir edilirken Yaradılmış herşeyde Yaradandan bir parça olduğunu görmemek elde değildir. Tasavvufun özü ve yol haritası olan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat mertebelerinin herbirinde Yaradandan bir parça mevcuttur. O yüzden baktığımız her şeyde O‘ nu görmeliyiz. Sadece bakmakla yetinmemeliyiz, her zaman baktıklarımızı görmeye çalışmalıyız. İnsan işlenmemiş bir maden gibidir. Önemli olan o madeni işlemektir. İşlenmemiş madenler hep aynı değer de kalır, bir madende ne kadar işlenirse değeri o kadar artar. Bu yüzden hayatımız boyunca işlenmiş bir maden olmaya çalışalım ve sürekli kendimizi yenileyelim…..Hayatımı ve de hayat felsefemi özetleyecek 3 G vardır. ‘ Görünende Görünmeyeni Görmek ‘ Birde 4 GGGG vardır ” Güzeller Güzeli Gül Güzeli”………….Ben buyum……..

 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal