Halit Demir İnsan, Hayat, Felsefe

Mücerret ki benliğim, el değimemiş gül benim.
Cihadım nefsime. Galibte ben, yenikte benim.
Doğrumu savunan müvekkilde ben, hakimde benim.
Kim haklı kim haksız bitmeyen celse benim.
Suskunum dışardan içimde dinletim var.
Kulağımın dibinde, serzenişler çınlar.
Uzaktan hoş mübalağa çaldığım davullar.
Vurduğun tokmakta ben, bızbızda benim.
Sevi pınarında testilerim var benim.
Yudum yudum içecek çeşmelerden dilberim.
Sarhoşluğu aşk, ayyaşlığı ayrılık.

Okumaya devam et

Franz Kafka Sözleri

franz kafkaYaşamak kolaydır aslına baktığımızda. İnsanoğlu yaşamın her türlü zor şartına dayanabilir. Yaşamı zor kılan biz insanlarız. İnsan insan olabildiği müddetçe ve insan kalabildiği müddetçe yaşamak kolaydır. İnsan insana katlanabilirse hayat güzelleşir. 
 
Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış.
Franz Kafka

Goethe Sözleri

bilim ve dünyaBilim çok büyüktür, bilimin bütün insanları ve insanlığı taşıma gücü vardır. Ancak bilim öyle büyüktür ki onu hiç kimse tek başına taşıyamaz. Tek başına bilim bir insana ağır gelir.
 
Aslında bilim kendi başına öyle büyük bir kitle ki bir çok insanı taşır, oysa onu hiç bir insan taşıyamaz.
Goethe

Seneca Sözleri

kudretli insanİnsan olmak zordur, insan kalmak ise daha zordur. En kudreti insan ise duygu ve düşüncelerine yani kendine hakim olan insandır. Nefsini terbiye eden insan kendine hakim olur.
 
 
 
En kudretli insan, kendisine hakim olandır.
Seneca

Cengiz Aytmatov Sözleri

başka biriİnsanoğlu bugün kendisini olduğu gibi kabul etse de insan değişen bir varlık olduğundan insanın kaderinde yarın başka biri olmak vardır.
 
 
 
İnsan bugün kendisini olduğu gibi kabul eder ama onun tabiatında yarın başka biri olmak vardır.
Cengiz Aytmatov

Pisagor Sözleri

ölçüİnsan herşeyin ölçüsüdür. Yeryüzü insanın emrine verilmiştir. İnsan azı ve çoğu seçme hakkına sahiptir. Her insan herşeyin ölçüsüne kendisi karar verir.
 
 
 
Her şeyin ölçüsü insandır.
Pisagor

Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig

yusuf has hacibAllah insana bilgi verdi. İnsan bilgi sayesinde yükseldi. Allah insana anlayış gücü verdi. İnsan anlayış gücü sayesinde anladıkları ile düğümleri ve sırları çözdü.
 
150 Ona bilgi verdi ve insan bugün yükseldi; ona anlayış verdi ve böylece düğümler çözüldü.
Yusuf Has Hacib
Kutadgu Bilig

Karl Marx Sözleri

insan gelişmesiZaman içinde olduğumuz 3 mekan ve 1 zaman boyutlu uzay zamanın soyut olan boyutu olarak da kabul edilir. Zaman olgusu fizikte ‘t’ Latince zaman anlamına gelen tempus kelimesinin baş harfiyle tanımlanır. Planck zamanı denilen saniyenin 10−43‘te birinden daha kısa olan süre, fizikçilerce içinde bulunduğumuz 3+1 boyutlu uzayın sınırı ve kara delik ortamının başlangıcı olarak kabul edilir. Tıpkı ışık gibi bükülebileceği varsayılmaktadır. Uzay zaman’da olan her gelişmenin içindedir. Sebep sonuç ilişkisi zaman akış oku ile ilgili olup, tersine zaman oku da teorik olarak mümkündür. Okumaya devam et

Sigmund Freud Sözleri

vazgeçmekAlıştığınız bir şeyden vazgeçmek zordur. İnsan en zor huylarından ve sevip sevmediği insanlardan vazgeçer. Bir insana ondan vazgeçemeyeceğinizi hissettirdiğiniz anda o insan ilk sizden vazgeçer. Çünkü onu bırakamayacağınızı bilir. Çünkü ondan vazgeçmeyeceğiniz, ve vazgeçemeyeceğinizi bilir.
 
 
 
Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz.
Sigmund Freud

Sezai Karakoç Sözleri

özgürlükAllah’a inanan insan özgürdür. İnsanı insandan ve insanın yaptıklarından ancak Allah kurtarır. O yüzden sığınılacak tek yer varsa o da Allah’ın huzurudur. İnsanı ancak Allah özgür kılar. İnancın temeli özgürlüktür.
 
Allah’a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar.
Sezai Karakoç

Sadi Şirazi Sözleri

insan ruhuİnsanın ruhu iki şey ile kirlenir. Bir insan susulacak yerde konuşur ve konuşulacak yerde susarsa o insanın ruhu kararır. O yüzden nerde susup, nerde konuşacağımızı iyi bilmeliyiz.
 
İnsan ruhunu iki şey karartır: susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak.
Sadi Şirazi

Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig

Allah insanı yarattı ve ona kendi ruhundan üfürdü. Onu seçti ve makam olarakda yükseltti. İnsana bilgi, akıl, fazilet, anlayış ve fikir şeyleri nasip etti. Yaratılmışlar arasında onu en üstün varlık kıldı.
 
148 Tanrı insanı yarattı, seçerek yükseltti; ona fazilet, bilgi, akıl ve anlayış verdi.
Yusuf Has Hacib

Nazım Hikmet Ran Sözleri

İnsanı bu hayatta en mutlu edecek şeylerden biri sevdiği bir insan ile evlenmek ve o insan ile birlikte mutlu bir şekilde yan yana yaşlanmaktır. Bir insan birlikte yaşadığı bir insan yüzünden yaşlanıyorsa bu o insana acı verir ve hayat çekilmez olur.
 
 
İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil.
Nazım Hikmet Ran

Vincent van Gogh Sözleri

Bir insanın vicdanı o insana her zaman yön gösterir. Vicdan, her zaman insanın pusulası gibidir. Vicdanı olan insan her zaman iyiliğe doğru giderken, vicdanı olmayan insan ise her zaman kötülüğe doğru ilerler.
 
 
 
 
Vicdan, insanın pusulasıdır.
Vincent van Gogh

Şeyh Şamil Sözleri

Hiç şüphesiz kibir şeytanın en sevdiği günahtır. Şeytan kibiri yüzünden insana secde etmemiş ve Allah’ a karşı gelmiştir. Bir insanın kendini diğer insanlardan üstün görmesi ve onlara büyüklenmesi kibir yüzündendir. Kibir ise insanı şeytanlaştırır. Her insan eşit yaratılmıştır. Allah katında üstün olan kişiler ise takva sahibi olan kişilerdir. 
 
Gönüllerden kibiri çıkarmak, yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur.
Şeyh Şamil