Ali Özdemir Kavgam

vavSevgi sevda aşk ne ararsanız içimizde, aşığa aşka saygı hep bizde, dosta dostluğa saygı bizde, ben kimimki öğüt vereyim cahile alime, insan önce kendi ile kavga etmeli, kendini bilmeli insanlık.İlim kendini bilmektir.Alim kendini bilendir.
 
Sevgiler sevdalar içimizde
Aşıklığa aşığa saygı bizde
Dosta dostluğa bağlılık bizde
Sözlerim ne cahile ne alime
Bitmeyen kavgam kendimle
 
Ali Özdemir
Çile-i Aşk

Fuzuli Mende Mecnun’dan Füzun Aşıklık İstidadı Var

Ey Sevdiğim! Bende Mecnundan daha fazla aşıklık özellikleri var, asıl sadık olan aşık benim, bilki Mecnunun ancak adı var. Ey Sevdiğim! Ben senin aşığınım sen bununla övün, nasıl ki Leylanın Mecnunu var, nasıl ki Şirinin Ferhadı var, sevdiğim senin içinde ben varım.
 
Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var
Aşık-i sadık menem Mecnun’un ancak adı var
N’ola kan tökmekde mahir ola çeşmüm merdümü
Nutfe-i kabildürür gamzen kimi üstadı var
Kıl tefahur kim senün her var men tek aşıkun
Leyli’nin Mecnun’u Şirin’ün eger Ferhad’ı var
Ehl-i temkinem meni benzetme ey gül bülbüle Daha Fazlasını Oku