Fuzuli Mende Mecnun’dan Füzun Aşıklık İstidadı Var

Ey Sevdiğim! Bende Mecnundan daha fazla aşıklık özellikleri var, asıl sadık olan aşık benim, bilki Mecnunun ancak adı var. Ey Sevdiğim! Ben senin aşığınım sen bununla övün, nasıl ki Leylanın Mecnunu var, nasıl ki Şirinin Ferhadı var, sevdiğim senin içinde ben varım.
 
Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var
Aşık-i sadık menem Mecnun’un ancak adı var
N’ola kan tökmekde mahir ola çeşmüm merdümü
Nutfe-i kabildürür gamzen kimi üstadı var
Kıl tefahur kim senün her var men tek aşıkun
Leyli’nin Mecnun’u Şirin’ün eger Ferhad’ı var
Ehl-i temkinem meni benzetme ey gül bülbüle
Derde yoh sabrı anun her lahza min feryadı var
Öyle bed-halem ki ahvalüm görende şad olur
Her kimün kim devr cevrinden dil-i na-şadı var
Gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı ışkda
Kim bu sahranun güzer-gehlerde çok sayyadı var
Ey Fuzuli ışk men’in kılma nasihden kabul
Akl tedbiridür ol sanma ki bir bünyadı var
 
Fuzuli

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir