Marjinal, İdeoloji Ve İdeolojik Ne Demek?

marjinalMarjinal, ideoloji ve ideolojik kelimeleri Türkçede sık sık kullanılmakla beraber, bu kelimeler Türkçede genellikle Fransızca anlamları ile kullanılırlar.  Marjinal; 1. Son birim. 2. Aykırı. 3.Kenara ait, kenarda oluşan.  4. Pek az. 5. Pek az önemli olan. anlamlarına gelir. Günümüzde ise genellikle ”aykırı” anlamı yaygındır. İdeolojik;  İdeoloji ile ilgili demektir. İdeoloji;  Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü demektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir