Ayetel Kürsi ve Türkçe Anlamı

ayetel kürsiBu ayetin içinde kürsi kelimesi geçtiği için Ayetü’l-kürsi denilmiştir. Burada geçen kürsi bildiğimiz taht anlamında olmayıp Allah’ın şanına değer, içeriğini ancak kendisinin bildiği bir şeydir. O’nun yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatan bu ayetin değeri ve onu okumanın büyük sevabı ve tesiri hakkında birçok hadis vardır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: ”Kur’an’da en büyük ayet, Ayetü’l-kürsi’dir. Onu okuyana Allah bir melek gönderir, onun hasenatını yazar. İçinde okunduğu evi, şeytan otuz gün terk eder. O eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez. Ya Ali! Bunu evladına, ailene ve komşularına öğret.” Başka bir hadiste de: ”Günlerin önemlisi cuma, sözlerin üstünü Kur’an, Kur’an’ın en önemli suresi el-Bakara, Bakara’nın en büyük ayeti de Ayetü’l-kürsi’dir.” denilmiştir. Hayy, lügatte diri, canlı manasına gelir. Allah’ın sıfatlarından olup, devamlı var olan, kesintiye uğramayan, varlığı ezeli ve ebedi olan demektir. Kayyum ise, bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten, hepsini hesaba çeken demektir.
 
ayetel kürsi mealiAllahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.
 
Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
 
Bakara Suresi 255. ayet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir