Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimAhzap Suresi Medine’de inmiştir ve 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi anlamlara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kuran cüzünün dörtte birine de yine hizip denir. Bu surede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabileleri anlatıldığı için bu isim verilmiştir. Bu ayette, Hz. Peygamber’in, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en büyük fazilet sahibi olduğu anlatılmaktadır. Peygamberimizin hedefi, insanlığa yaşam kaidelerini öğretmek ve bu kaideleri kendi yaşayışıyla izah ve tarif etmektir. Onun hayatı ve kendisi incelenirken bu nokta asla gözden uzak tutulmamalıdır. Dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsak her zaman Peygamber Efendimizi örnek almalıyız.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
 
Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.  
Ahzab Suresi 21. ayet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir