Etiket arşivi: kuranı kerim meali

Nur Suresi Bir Ayet Meali

Kuran, ilk insanın yaratılışında kullanılan asıl maddelerin toprak ve su olduğunu, bunların karışımı olduğunu ortaya koymaktadır. Kuran ayetlerinde bazen bu ham maddeler ayrı ayrı vurgulamakta, bazen de insanın çamurdan yaratıldığı söylenmekte ve toprak ile suyun bileşiminden insanın yaratıldığı açıklanmaktadır. Bütün … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hucurat Suresi Bir Ayet Meali

Hucurat suresinde müminler için bazı görgü kuralları, Hz. Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir. Bu sure Medine’de inmiştir ve 18 ayetten oluşur. Bu sure adını, dördüncü ayette geçen ve odalar anlamına gelen hucurat kelimesinden alır. Rivayetlere göre Hz. … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Müzzemmil Suresi Bir Ayet Meali

Müzzemmil Suresi Mekke’de inmiştir. 10, 11 ve 20. ayetlerinin Medine’de indiği rivayet edilir. 20 ayetten oluşur. Bu sure, adını ilk ayetindeki ”el-müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sahabenin bir kısmı, Peygamberimize uyarak gecenin önemli bir bölümünü ibadetle geçiriyorlardı. Sabaha ne kadar … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Şura Suresi Bir Ayet Meali

Bu ayet ile günahkar müminlere hitap edilir. Günahı olmayan müminlerin başına gelen sıkıntıların sebepleri başkadır. Onların sabretmeleri mükafatlarını arttıracak sebeplerdendir. Hayır ve şer Allah’tandır. Kul şerri istemedikçe Yaradan ona şer vermez. Kul işlediği günahlar yüzünden cezalandırılır.   Rahman ve Rahim … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Tegabün Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

Tegabün Suresi Medine’de inmiştir ve 18 ayettir. Bu sure ismini, dokuzuncu ayette geçen ve aldanma, kar ve zarar manasına gelen tegabün kelimesinden alır. Allah’ın, ilmi, iradesi ve takdiri olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Fakirlik, hastalık, ölüm ve üzüntü gibi … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yunus Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

Yunus suresi, 109 ayet olup, 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de nazil olmuştur. 98. ayette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için bu sureye Yunus suresi denilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir kişinin peygamber olabileceğine inanamıyor ve ”Allah, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Araf suresi Mekke’de inmiştir ve 206 ayettir. 46. ve 48. âyetlerde Araf’ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için bu isim verilmiştir. Bu ayette en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilmekte olup, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Ahzap Suresi Medine’de inmiştir ve 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi anlamlara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kuran cüzünün dörtte birine de yine hizip denir. Bu surede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meal

Allah hangi kulunu doğru yola iletmek isterse o kuluna hidayet nasip eder. Kalbinde kötülük olan ve kötülüğe meyilli kullarını da kötü yola iletir. Göğe yükseldikçe basınç azalır, soluk almakta güçleşir. Bu ayette de Allah İslama girmeyenlerin göğüslerinin göğe yükseliyormuş gibi … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

İslam dininin hayır, şer, kaza ve kader mevzularındaki inanç ve düşüncesine aşağıda yer alan iki ayetin  ışık tuttuğu görülür. İnsanlar genellikle elde ettikleri başarı ve iyi neticeleri kendilerine mal eder, inananlar ise Allah’a mal ederler. Felaket, kötülük ve başarısızlıklarını ise … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Bakara suresinin bu ayetinde işaret edilen mana, rüşvet ve çıkar ilişkisidir. İnsanları aldatarak ve üç kağıtçılık yaparak elde edilen bütün kazançlar haramdır. Rüşvet ve yolsuzluk İslam dünyasının en büyük sorunlarından biridir.   Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Fatır suresi Mekke’ de inmiştir ve 45 ayettir.  Alimler, Allah’ı bilen ve O’na ibadet ederek saygı besleyen kişilerdir. Bir hadiste ”Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir” denilmiştir. Bu ayette bahsi geçen ilim, imanla birleşen güçlenen bir ilimdir. Çünkü iman ahiret hayatını da … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

İsra suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. ayetlerle 73 ila 80. ayetlerin Medine’de indiği rivayet edilmektedir. İsra suresi 111 ayettir. İsra kelimesi, geceleyin yürümek anlamına gelir. Hz. Peygamber’in Mirac mucizesinin Mekke’den Kudüs’e kadar olan kısmı bu … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Zümer Suresi,  Mekke’de inmiştir ve 75 ayettir. Yalnız 53-55. ayetler Medine’de inmiştir. Bu sure adını, 71 ve 73. ayetlerde geçen mümin ve kafirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen zümer kelimesinden almıştır. Yaratılan sekiz eş, erkeği ve dişisiyle deve, sığır, koyun ve keçidir. … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Mümin suresi, aynı zamanda Gafir adını da taşır. Bu sure 85 ayetten oluşur. Mümin suresinin 56 ve 57. ayetleri Medine’de nazil olmuştur. Mümin suresi ismini, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28-45. ayetlerden alır. Bu ayette geçen şahitler, meleklerdir. … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın