Müzzemmil Suresi İbadet Hakkında Ayet

kuranı kerim(Resulüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah’tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah’ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
Müzzemmil Suresi 20. ayet

Yunus Suresi Şer Hakkında Ayet

kuranı kerimEğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde (kendi başlarına) bırakırız.
Yunus Suresi 11. ayet

Kuranı Kerim Esmaül Hüsna Hakkında Ayet

kuranı kerimEn güzel isimler (el-esmaü’l-hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.
Araf Suresi 180. ayet

Kuranı Kerim Resulullah Hakkında Ayet

kuranı kerimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.  
Ahzab Suresi 21. ayet

Enam Suresi Kalp Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam’a açar, kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. 
Enam Suresi 125. ayet

Nisa Suresi Ölüm Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa ‘Bu Allah’tan’ derler; başlarına bir kötülük gelince de ‘Bu senden’ derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar!
Nisa Suresi 78. ayet
Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter. 
Nisa Suresi 79. ayet

Bakara Suresinden Haram Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimMallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin.
Bakara Suresi 188. ayet

Fatır Suresinden Alimler Hakkında Ayet

kuranı kerimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır. 
Fatır Suresi 28. ayet
 

İsra Suresinden Hidayet İle İlgili Bir Ayet

kuranı kerimKim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.
İsra Suresi 15. ayet

Zümer Suresinden Yaratılış Hakkında Ayet

kuranı kerimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Allah sizi bir tek nefisten (Adem’den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah’tır. Mülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O’na kulluktan) çevriliyorsunuz?  
Zümer Suresi 6. ayet

Mümin Suresi Şahitlik Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimŞüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.  
Mümin Suresi 51. ayet

İbrahim Suresi İsmail Hakkında Ayet

kuranı kerimİhtiyar halimde bana İsmail’i ve İshak’ı lütfeden Allah’a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. 
İbrahim Suresi 39. ayet

Fecr Suresi On Gece Hakkındaki Ayet

kuranı kerimFecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?  
Fecr Suresi 1-2-3-4-5. ayetler