Hucurat Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimHucurat suresinde müminler için bazı görgü kuralları, Hz. Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir. Bu sure Medine’de inmiştir ve 18 ayetten oluşur. Bu sure adını, dördüncü ayette geçen ve odalar anlamına gelen hucurat kelimesinden alır. Rivayetlere göre Hz. Peygamber, Velid b. Ukbe’yi Beni Mustalik kabilesine zekat memuru olarak gönderir. Velid, bu kabile ile arasında önceden var olan bir husumetten dolayı, korkuya kapılıp, yoldan dönmüş, Hz. Peygamber’e gelerek onların islamı terkettiklerini ve zekat vermediklerini söylemiştir. Bu olayın üzerine Hz. Peygamber onlara öfkelenmiş, savaşmayı bile tasarlamış, Halid bin Velid’i de durumu incelemek üzere göndermiştir. Halid, incelemeleri sonunda Beni Mustalik kabilesinin ezan okuyup, namaz kıldıklarını ve zekatlarını da teslim ettiklerini Hz. Peygamber’e bildirmiştir. Bu ayetin bu olay üzerine indiği rivayet edilmiştir.

Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

Hucurat Suresi 6. ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir