Etiket arşivi: kuranı kerim

Hicr Suresi Bir Ayet Meali

Hicr suresi, 99 ayetten oluşur. Hicr, bir yerin ismidir. Cehennemin yedi kapısından maksat tefsirlere göre cehennemin yedi tabakasıdır. Bazı rivayetlere göre bu tabakalardan ilki Haviye, günahkar müminler için, ikincisi Sakar, yahudiler için, üçüncüsü Sair hıristiyanlar için, dördüncüsü Cahim Sabie için, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hucurat Suresi Bir Ayet Meali

Hucurat suresinde müminler için bazı görgü kuralları, Hz. Peygamber’e ve birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiği öğretilmektedir. Bu sure Medine’de inmiştir ve 18 ayetten oluşur. Bu sure adını, dördüncü ayette geçen ve odalar anlamına gelen hucurat kelimesinden alır. Rivayetlere göre Hz. … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Müzzemmil Suresi Bir Ayet Meali

Müzzemmil Suresi Mekke’de inmiştir. 10, 11 ve 20. ayetlerinin Medine’de indiği rivayet edilir. 20 ayetten oluşur. Bu sure, adını ilk ayetindeki ”el-müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sahabenin bir kısmı, Peygamberimize uyarak gecenin önemli bir bölümünü ibadetle geçiriyorlardı. Sabaha ne kadar … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Şura Suresi Bir Ayet Meali

Bu ayet ile günahkar müminlere hitap edilir. Günahı olmayan müminlerin başına gelen sıkıntıların sebepleri başkadır. Onların sabretmeleri mükafatlarını arttıracak sebeplerdendir. Hayır ve şer Allah’tandır. Kul şerri istemedikçe Yaradan ona şer vermez. Kul işlediği günahlar yüzünden cezalandırılır.   Rahman ve Rahim … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Tegabün Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

Tegabün Suresi Medine’de inmiştir ve 18 ayettir. Bu sure ismini, dokuzuncu ayette geçen ve aldanma, kar ve zarar manasına gelen tegabün kelimesinden alır. Allah’ın, ilmi, iradesi ve takdiri olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Fakirlik, hastalık, ölüm ve üzüntü gibi … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yunus Suresi 1 Türkçe Ayet Meali

Yunus suresi, 109 ayet olup, 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de nazil olmuştur. 98. ayette Hz. Yunus’un kavminden bahsedildiği için bu sureye Yunus suresi denilmiştir. Mekke halkı, kendi içlerinden bir kişinin peygamber olabileceğine inanamıyor ve ”Allah, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Araf suresi Mekke’de inmiştir ve 206 ayettir. 46. ve 48. âyetlerde Araf’ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için bu isim verilmiştir. Bu ayette en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu ifade edilmekte olup, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Ahzap Suresi Medine’de inmiştir ve 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi anlamlara gelir. Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kuran cüzünün dörtte birine de yine hizip denir. Bu surede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meal

Allah hangi kulunu doğru yola iletmek isterse o kuluna hidayet nasip eder. Kalbinde kötülük olan ve kötülüğe meyilli kullarını da kötü yola iletir. Göğe yükseldikçe basınç azalır, soluk almakta güçleşir. Bu ayette de Allah İslama girmeyenlerin göğüslerinin göğe yükseliyormuş gibi … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Bakara suresinin bu ayetinde işaret edilen mana, rüşvet ve çıkar ilişkisidir. İnsanları aldatarak ve üç kağıtçılık yaparak elde edilen bütün kazançlar haramdır. Rüşvet ve yolsuzluk İslam dünyasının en büyük sorunlarından biridir.   Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Hicr suresi, 99 ayetten oluşmakta olup, 87. ayet Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de inmiştir. Hicr, bir yer ismidir. 80-84. ayetlerde Hicr’den bahsedildiği için bu sureye bu isim verilmiştir. Kuran-ı Kerim ilelebet Allah’ın koruması altındadır ve kaybolmadan en ufak bir tahrişe uğramadan … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Hakka suresi Mekke’de inmiştir. Bu sure, 52 ayettir ve adını, ilk ayetinde geçen el-hakka kelimesinden almıştır. Hakka’ya çok değişik manalar verilmiştir. Hak kökünden geldiği için, hepsinde hak ve hakikat manaları vardır. Bu surede daha çok kıyamet manası verilmiştir. Bu ayette … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Kafirler olanlar Allah’ın dinine, kitabına ve delillerine sihir, şiir ve kehanet diyerek her zaman iftiralar uydurmuşlardır. Kafirler ve din düşmanları ne yaparlarsa yapsınlar Allah’ın dini her zaman yücelecektir ve Allah nurunu tamamlayacaktır.   Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Mutaffifin Suresi, Mekke’de inmiştir ve  36 ayettir. Ölçü ve tartıların da hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu ismi almıştır. Tefsirlerde Siccin’e çeşitli manalar verilmiştir. a) Çok dar bir zindan. b) Cehennemde bir kuyu. c) Kafirlerin amellerinin yazıldığı kitap. d) Veya insanlarla … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kuranı Kerim Türkçe Meali

İslam dininde güçlük yoktur. Allah orucu emretmiştir. Oruç islamın beş şartından biridir. Oruç tutma şartlarına sahip kimselerin oruç tutmaları gerekmektedir. Hastalık, yolculuk gibi geçici bir engelden dolayı oruç tutamayan müslümanlar, tutamadıkları oruçları daha sonraki bir zamana kaza ederler. İhtiyarlık ve … Okumaya devam et

Din kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın