Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig

İnsan başkalarının zararını istememeli ve zarar vermemelidir. İnsan her zaman iyi düşünmeli ve iyilik yapmalıdır. İnsanoğlu kendi arzu ve istekleri ile hareket etmeye başlarsa, işte o zaman kendine ve başkalarına zarar vermeye başlar. İyi şeyler düşünen insan, her zaman iyilik yapar. Yapılan iyilik ise asla kendi nefsimizi memnun etmek için olmamalıdır.
 
Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.
Yusuf Has Hacib

Çiçero Sözleri

İyilik yapan insanların yaptıkları iyilikleri her zaman unutmaları gereklidir. Unutmayan insan yaptığı iyilikler yüzünden kibire kapılabilir. Aslolan bir iyiliği o iyiliği görenin unutmamasıdır. Kendine yapılan iyiliği unutmayan insan iyilikle büyüyen insandır.
 
 
 
 
Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
Çiçero