Milliyet Ve Milliyetçilik Kavramları

milliyetçilikBir ülkede yaşayan insanlar arasında en çok tartışılan konuların başında milli, millet, milliyet, milliyetçilik ve ırkçılık kavramları yer alır. Bu konuyu tartışan insanların çoğu ise bu kelimelerin anlamlarını bilmemektedir. Bir ülkenin vatandaşının milletini ve milliyetini sevmesi, milletinin ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutması yani milliyetçisi olması kötü bir şey değildir. Bir ülke vatandaşının kendi milletini diğer milletlerden üstün görmesi yani ırkçı olması kötü bir şeydir. Milliyetçiliğin ise her zaman ırkçılığa kayma ihtimali vardır.
Milli: Milli kelimesi; milletle ilgili, millete özgü, ulusal anlamlarına gelir.
Millet: Millet kelimesi; çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus anlamlarına gelir.
Milliyet: Milliyet kelimesi; millete özgü olma veya milli olma durumu, ulusallık anlamlarına gelir.
Milliyetçilik: Milliyetçilik kelimesi; maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm anlamlarına gelir.
Irkçılık: Irkçılık kelimesi; insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti, rasizm anlamlarına gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir