Ali Özdemir


Bulmak için kuyuya düşmek gerekmiş,
Bilmek için kovaya girmek gerekmiş.