Hud Suresi Gayb Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimGöklerin ve yerin gaybı (sırrı)  yalnız Allah’a aittir. Her iş O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na dayan! Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.
Hud Suresi 123. ayet