Din, Edebiyat, Söz

Seyyid Burhaneddin Sözleri

kabede halkKişi yaradılan her şeyi sever, çünkü onları yaradan boş yere yaratmamıştır. Yaşayan yaşamayan her canlı da Allah’dan bir parça vardır. Allah yakınlaşmak isteyen insan halk ile ne kadar çok bir olursa ve halk ile ne kadar çok uzlaşırsa yaradana da o kadar yaklaşmış olur.
 
İnsan halkla ne kadar karışır, uzlaşırsa o kadar Hakk’a yaklaşır.
Seyyid Burhaneddin
Din, Edebiyat, Söz

Seyyid Burhaneddin Sözleri

nefis canavarıİnsanın nefsinden daha canavar bir hayvan olamaz. Nefisten, daha şiddetli ve daha hırs sahibi bir yaratık yaratılmamıştır. İnsan nefsi, hırs küpüdür ve hırs ile doludur. İnsan nefsinin hürriyetine Allah sınırlama koymuştur. Sınırsız hürriyet yoktur, sınırsız hürriyet insanları terbiyesiz, edepsiz, zalim ve kafir eder, kötü bir insan yapar. Çünkü nefis hep daha fazlasını ister.
 
Her şeyden kaçmak kolay da kendi nefsinden kaçmak pek zordur.
Seyyid Burhaneddin
Din, Felsefe, Söz

Seyyid Burhaneddin Sözleri

ariflerMarifet Kapısı, tasavvuf anlayışında gönül yolunda en yüce düzeye ulaşma, Allah’ın gizli sırlarına erme evresine marifet denir. Bu evre ariflerin yoludur. İlim kendini bilmektir. Kendini bilen bilgindir. Kendini bilen ariftir.
 
Bilgi marifet bilgisidir. Hiçbir şey bilmesen bile, kendini tanıdın, bildin mi, bilginsin, arifsin.
Seyyid Burhaneddin 
Din, Edebiyat, Felsefe, Söz

Seyyid Burhaneddin Sözleri

Seyyid BurhaneddinNefs ya da nefis, öncelikli olarak bir kimsenin kendisi veya özü anlamına gelir. Açık ve gizli, dünyaya ve ahirete bakan duyuları, maddi ve manevi becerileri, arzu, heves ve ihtiyaçları, canı, ruhu, hayatı ve istekleriyle kişinin bizzat kendisi demektir. Nefs, ruh ve kalp manasında da kullanılmıştır. Şeriat ilminde ise, insanın içindeki manevi güce nefs denilmektedir. Nefs kelimesi zaman içerisinde birçok anlam kazanmıştır ki, bunların bazıları şunlardır: Okumaya devam et “Seyyid Burhaneddin Sözleri”