Rum Suresi Dirilmek Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.

Rum Suresi 19. ayet

Cuma Suresi Ölüm Hakkında Ayet

kuranı kerim
De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.
Cuma Suresi 8. ayet

Rum Suresinden Ölüm Hakkında Bir Ayet

kuranı kerimÖlüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.  
Rum Suresi 19. ayet