Seyyid Burhaneddin Sözleri

♥Seyyid Burhaneddin, Afganistan sınırı üzerinde Tirmiz şehrinin biraz batısında harabeleri kalmış eski Tirmiz şehrinde Miladi 1165 senesinde doğmuştur. Seyyid Burhaneddin, Mevlana Celalleddin Rumi’nin hocasıdır. 9 yıl boyunca Konya’da Mevlana’nın hocalığını yapmıştır ve Konya’ya geçmeden öncede 2 ay Kayseri’de kalmıştır. Okumaya devam et

Seyyid Burhaneddin Sözleri

Seyyid BurhaneddinNefs ya da nefis, öncelikli olarak bir kimsenin kendisi veya özü anlamına gelir. Açık ve gizli, dünyaya ve ahirete bakan duyuları, maddi ve manevi becerileri, arzu, heves ve ihtiyaçları, canı, ruhu, hayatı ve istekleriyle kişinin bizzat kendisi demektir. Nefs, ruh ve kalp manasında da kullanılmıştır. Şeriat ilminde ise, insanın içindeki manevi güce nefs denilmektedir. Nefs kelimesi zaman içerisinde birçok anlam kazanmıştır ki, bunların bazıları şunlardır: Okumaya devam et