Dadaloğlu Bizim Yayla

Yayla kelime anlamı olarak; 1. Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato 2. Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. manalarına gelir. Türk kültüründe özellikle göçebe dönemlerde yaylanın büyük önemi vardı. Türkler kış bittiği zaman yaylaya çıkar ve hayvancılık yaparlardı. Günümüzde ise bazı yerleşim yerlerinde bu adet halen devam etmektedir. Okumaya devam et