Hz. Muhammed Dua Hakkında Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllahım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(İbn Ebi Şeybe, “Dua”, 1, No: 29148)

Hz. Muhammed Uyku Hakkında Hadisi Şerif

Hz. MuhammedSizden biriniz yatağına girdiğinde, şöyle dua etsin. ”Rabbim! senin adınla yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan, bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir (uyandırır)sen, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru!
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, Daavat, 13; Müslim, Zikir, 64)

Hz. Muhammed Merhamet Hakkında Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Tirmizi, “Birr”, 16, Ebu Dâvûd, “Edeb”, 66)

Hz. Muhammed Müminler Hakkında Hadisi Şerif

Hz. MuhammedMüminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler.
Hz. Muhammed (s.a.s)
( Müslim,”Birr”,66)