Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimİsra suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. ayetlerle 73 ila 80. ayetlerin Medine’de indiği rivayet edilmektedir. İsra suresi 111 ayettir. İsra kelimesi, geceleyin yürümek anlamına gelir. Hz. Peygamber’in Mirac mucizesinin Mekke’den Kudüs’e kadar olan kısmı bu surede anlatıldığından, bu sureye İsra denilmiştir. Doğru yolu seçmek insanın iyiliğine, yanlış yolu seçmek de insanın kötülüğünedir. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Son peygamber Hz. Muhammed’den önceki toplumlara peygamber gönderilmiştir. 
17 Mart 2014
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimMizaç; 1. Huy, yaradılış, tabiat, karakter. 2. İnsan vücudunun fizyolojik yapısı, sağlık. anlamlarına gelir.  Meşrep; 1. Yaradılış, huy, karakter, mizaç. 2. Davranış biçimi. anlamlarına gelir. Her insanın bir huyu ve bu huya göre bir davranış biçimi vardır. İnsan yaradılışı doğrultusunda iş yapar. Önemli olan güzel ahlaktır. Kimin doğru yolda gittiğini ancak Allah bilir.
 
De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir.
İsra Suresi 84. ayet
25 Haziran 2013
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimGerek dünya gerekse ahiret nimetleri bakımından Allah’ın lütfunun sınırsızdır. Servet, mevki, sağlık ve yaşayış güzelliği bakımından insanlar arasındaki farkların, ilahi takdirin bir gereği olduğunu, binaenaleyh, bu dünyada mutlak eşitliğin imkansızlığını ortaya koymaktadır. Ahirette de insanlar eşit durumda olmayacaklar, aksine, insanların dünyada yapmış oldukları işlere göre ahirette derece farkları daha da büyük olacaktır. Para ve mevki gibi dünyevi imkanlar, Allah nezdinde mutlak bir değer ifade etmediği için, dünya hayatını sırf bunların peşinde koşarak geçirenler, ahirette üstün derecelere ulaşmak hakkını kaybetmiş olacaklardır.
20 Haziran 2013
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimBilgi insanın en güçlü silahıdır. İnsan bilgiyi iyi kullanırsa bilmekten ve bilgiden insana hiçbir zaman zarar gelmez. O yüzdendir ki insan bilmediği bir şeyin arkasından gitmemelidir. Yaptığımız her şeyden bütün organlarımız sorumludur.
 
Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.
İsra Suresi 36. ayet
22 Mart 2013
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimBiz insanlar, öfkelendiğimiz, sıkıldığımız ya da bir güçlükle karşılaştığımızda, öfkelendiklerimiz için beddua eder; güçlüklerden sabır ve metanetle kurtulmak için çaba harcayacağımız yerde, acelecilik göstererek tez elden kurtulmak isteriz. Bu olmayınca da, ümitsiz ve kötümser bir ruh hali içinde, Allah’ım, canımı al da, beni bu sıkıntıdan kurtar gibi sözlerle kendimiz için beddua ederiz ki, bunlar doğru birşey değildir.
 
İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir.
4 Şubat 2013
Okunma
bosluk

Kuranı Kerim Türkçe Meali

Mevla insandan sadece ona kulluk etmesini ister. Mevlanın yanında ana baba hakkı çok önemlidir. Allah ana ve babaya iyi davranılmasını emretmiştir. Çocukların anne ve babalarına öf bile dememesi ve azarlamaması istenmiştir. İkisinide atlı söz söylenmesi emredilmiştir.
 
Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karsı “öf” bile demeyesin, onları azarlamayasın. İkisine de hep tatlı söz söyleyesin.
İsra Suresi 23. ayet
4 Aralık 2012
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal