Hadisi Şerif

♥Cemaatle namaz kılmaz tek başına namaz kılmaya göre kat kat daha sevaptır. Cuma namazı cemaatle kılınan farz bir namaz iken bayram namazları cemaatle kılınan vacip bir namazdır.♥

Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse, her gidişinde Allah Teala onun için cennete yer hazırlar.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, “Ezan”, 37; Müslim, “Mesacid”, 285)

Hadisi Şerif

♥Yedi sınıf insan vardır ki kıyamet günü onlara korku gelmez, arşın gölgesinde gölgelenirler. Bu kişiler; adil idareciler, mümin geçler, mescitlerden ayrılmayanlar, Allah için birbirini seven kimseler, zina yapmayanlar, gizli sadaka verenler ve Allah için gözyaşı dökenlerdir.♥

Allah, yedi sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde (arşının) gölgesinde gölgelendirecektir. (Bunlar, şu özelliğe sahip müminlerdir): 1. Adil yöneticiler, 2. Rabbine ibadet ile yetişen gençler, 3. Kalbi mescitlere bağlı olanlar (yani namazlarını cemaatle camilerde kılanlar) 4. Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimseler, 5. Asil ve güzel bir kadın kendisini arzu ettiği halde ‘ben Allah’tan korkarım’ diyerek iltifat etmeyen kimseler, 6. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler, 7. Tenha yerlerde Allah’ı anıp göz yaşı dökebilenler.

Hz. Muhammed (s.a.s)

(Buharî, “Zekat”,16, “Ezan”,36; Müslim,”Zekat”,91)

Hadisi Şerif

Hz. Muhammed♥Nefis iyi ve kötünün mücadele alanıdır. Nefis şeytanın vesveselerine kapılırsa onunla işbirliği eder. O yüzden nefsim kirlendi yerine daraldı demek nefsin kötülenmesini engeller ve iyi yolu bulmasını kolaylaştırır.♥

Sakın biriniz, nefsim kirlendi demesin, ancak nefsim daraldı desin.

Hz. Muhammed (s.a.s)
Buhari, Edeb, 100

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYeryüzündeki herşeyi Allah yaratmıştır. Kula gelen hastalıkta O’ndandır, şifayı verecek olanda o’dur. Her astalığın çaresi vardır. Kul haramdan uzak durursa elbet şifayı bulur.

♥Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.♥

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Ebu Davud, “Tıbb”, 11)

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedHer müslüman birbirine kardeşlik bağı ile bağlıdır. Müslüman bir kimse zulmedemez, zalim olamaz. Müslüman kişi bütün insanlığı sever ve iyilik için çalışır. Müslüman olan kişi müslüma kardeşini düşmanına teslim etmez. Kim kardeşine iyilik ederse Allah’da ona iyilik eder.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (müslüman) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, “Mezalim”, 3; Müslim, “Birr”,58)

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedCemaatle namaz kılmaya, “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.” (Bakara, 43) ayeti ile işaret edilmektedir. ”Kişinin cemaat ile kıldığı namaz, evinde veya çarşıda kıldığı namazdan 25 derece daha faziletlidir. Bu fazilet şu şekilde gerçekleşir: Biriniz güzelce abdest alır sırf namaz kılmak için camiye gelirse camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir ve bir günahı silinir. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece; ‘Allah’ım! Bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tövbesini kabul et’ diye dua ederler.” (Ebu Davud, Salat, 49, I, 378) hadisi şerifinde de cemaatla namaz kılmanın önemi belirtilmiştir. Cemaatle namaz kılmanın, yalnız başına kılınan namazdan daha faziletli olduğu Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadis-i şerifleriyle de sabittir.

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, ” Ezan”, 1)

Hadisi Şerif

Hz. Muhammedİslam dini dünya ve ahiret hayatını düzenleyen bir dindir. İslam bütün müslümanlara samimi bir şekilde nasihat etmeyi emreder. Müslüman yaptığı her işte samimi olmalıdır. Müslüman yanlış yolda giden kardeşine her zaman nasihat etmelidir.

(Allah Rasulü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Ya Rasulallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.

Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, “İman”, 95)

Hadisi Şerif

Hz. Muhammed♥Ölüm, ruhun bedeni aniden terk etmesi halidir. Yani ölüm, ruhun kafesinden çıkması ve artık serbest kalmasıdır. Bedenden tamamıyla ayrılmak ruhun geleceğine tesir etmez, ruhun varlığına zarar vermez ve ruhun yapısını bozmaz. Çünkü beden ruh ile ayakta duruyor olsa bile ruh, ceset ile ayakta durmaz.♥

Lezzetleri yok eden ölümü çok anın.
Hz. Muhammed (s.a.s)
( Tirmizi, “Zühd”,4)

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedKıyamet sözlükte kalkmak, dikilmek, ayaklanmak” anlamlarına gelir. Kıyamet evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilmesi ve yok olması, yok olan ve ölen herşeyin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalk­ması ve mahşer yerine doğru yönelmesi demektir. Kıyamet ölümden sonra dirilişi kapsamaktadır. Hesap günü insan yaşamı boyunca yaptığı herşeyden hesaba çekilecektir.
 
Kıyamet günü insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp, nerede harcadığından, ilmi ile ne kadar amel edip etmediğinden sorulacaktır.
Hz. Muhammed (s.a.s.)
(Tirmizi, “Kıyamet”, 1)

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedRamazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan ayında yapılan bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlara verilen sevap gibidir. Ramazan ayında oruçlu bir kimseye iftar verenin günahları bağışlanır. Ramazan ayında oruç tutan kişinin sevabı hiç azalmaz.
 
Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, Sıyam 2, (1079))

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllah katında üstünlük ancak takva ile olur. Bu dünyada sahip olduğumuz nimetler ile asla övünmemeliyiz. Çünkü bu dünya nimetlerinin hepsi gelip geçicidir. Ortalama 65-70 yıl yaşayan bir insan hangi dine mensup olursa olsun öldüğü zaman yanında bir şey götüremez. En fazla 1.5-2 metre bir mezar yeri sahibi olur. Bir mezar sahibi olamayanlarda var. O yüzden mal, mülk, ana, baba, koca, hanım, evlat, akraba, şan, şöhret, güç, makam ve mevki gibi dünya nimetlerine güvenmek, bunlarla kibirlenmek ve daha aşağı makamlardaki insanlarla alay etmek çok büyük bir günahtır. İnsan elinde sahip olduğu şeylere her zaman şükretmelidir. Bizden daha üstün insanlar olabilir ama daha aşağı insanlarda var. Bu durumu hiç bir zaman unutmamalıyız. Verende O, alan da O; verdiği zaman sapıtmasın, aldığı zaman azdırmasın.
 
Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.

Hz. Muhammed (s.a.s)
( Müslim, ” Zühd”, 8)

Hadisi Şerif

Hz. Muhammedİnsanoğluna peygamber gönderildiği günden bu yana bütün peygamberlerin ortak öğüdü utanmadıktan sonra dilediği şeyleri yapabileceği öğüdü olmuştur. Utanma duygusuna sahip bir insan dilediği herşeyi yapmaz zaten, dilediği herşeyi yapan insanda ise utanma duygusu yoktur.
 
İnsanların peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de; “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Hz. Muhammed (s.a.s) Okumaya devam et

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllah katında bir kulun en değerli şeyi takvasıdır. Takva sözlükte korunma, sakınma manalarına gelir. Yüce Mevla’ya sorumluluk duyarak, her türlü büyük ve küçük günahlardan insanın kendisini koruması doğrultusunda niyet ve gayret içinde olmalıdır. Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için, O’na layık kul olmak için O’nun himayesine girmek, emirlerine sımsıkı sarılmak ve yasaklarından da uzak durmak gerekir. Okumaya devam et

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYa Rabbi! Sen beni günahlarımdan arındır, cehaletim yüzünden işlediğim günahlarımı ve aşırı davranışlarımı bağışla. Sen ki beni benden daha iyi tanıyorsun, sen benim bütün günahlarımı bağışla.
 
Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhari, “De’avat”, 60; Müslim, “Zikir”, 70. )

Hadisi Şerif

Hz. Muhammedİyiliğe karşılık iyilik yapmak, kötülüğe karşılık kötülük yapmak zayıf karakterli insanlara göreder. Dinimiz ve peygamberimiz bu yolda yürümenin iyi olmadığını anlatmıştır. Bir insan iyilik bize iyilik yaptığı için yapılmaz, insan olduğu için ve Allah rızası için yapılır. Kötülüğe karşıda iyilik yapılmalıdır ki kötü insanlarda iyilik yoluna sevk edilmelidir.
 
İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız. Okumaya devam et