Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviRivayeti görüp Hakk ile söyleştim ben, yüz bin çeşit meleklere gökyüzünde yüzleştim ben, o sebepten Hakk’ı söyleyip Hakkın yolunu buldum ben, can ve gönlümü Güzeller Güzeline feda kıldım ben işte.
 
Mümin değil, hikmet işitip ağlamıyor
Erenlerin söylediği sözü dinlemiyor
Ayet hâdis, Kur’ân’ı anlamıyor
Bu rivayeti Arş üstünde gördüm ben işte
Rivayeti görüp Hakk’la söyleştim ben
Yüz bin türlü meleklere yüzleştim ben
O sebepten Hakk’ı söyleyip izleştim ben
Can ve gönlümü O’na feda kıldım ben işte
17 Mart 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviYaşım yirmiye vardığı zaman, makamdan makama geçtim. Allah’a hamd olsun, pir üstadlarının hizmetini tamamladım. Dünyadaki bütün kurtlar ve kuşlar bana selam verdi. Hakk’a yakın oldum ben işte bu sebebten.
 
Onaltımda bütün ruhlar pay verdi
“Hay hay size mübarek olsun”deyip Adem geldi
“Evladım!” deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı
On yedimde Türkistan da durdum ben işte
On sekizde Kırklar ile şarap içtim
Zikrini söyleyip, hazır durup göğsümü deştim
Nasip kıldı, cennet gezip huriler kucakladım
Hakk Mustafa cemallerini gördüm ben işte
10 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviOn üç yaşımda bütün nefsani isteklerimi elime aldım. Nefis denen insan belasının başına yüz bin tane bela sarıp ortaya saldım. Kibir denen şeytani günahı ayaklarımın altına aldım. On dört yaşıma geldiğimde saf toprak oldum. 
 
Her sabah vakti ses geldi kulağıma
Zikr söyle!” dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben işte
Aşıksızları gördüm ise, yolda kaldı
O sebepten aşk dükkanını kurdum ben işte
Onbirimde rahmet deryası dolup taştı
“Allah!” dedim, şeytan benden uzak kaçtı
Hay u heves, ben-bencillik durmayıp göçtü
On ikide bu sırları gördüm ben işte
30 Ocak 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviSekiz yaşımda sekiz yandan yol açıldı bana, güzel söz söyleyeyim diye başlarıma nurlar saçıldı. Allah’a hamd olsun, bana insanı kamillere içirilen mey içirildi. Ben nasıl peygamberimizden fazla yaşayayım, o sebepten dolayı altmış üç yaşımda girdim mezara ben.
 
Namazını kılıp yerden kaldırdılar
Bir anda cennet içine ulaştırdılar
Ruhunu alıp “İlliyyin” cennetine girdirdiler
O sebepten altmış üçte girdim yere
Allah, Allah yer altında vatan eyledi
Münker Nekir “Men rabbük?” deyip soru sordu
Arslan Baba’m İslam’ından beyan eyledi
10 Ocak 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviKüçük yaştan başladım ben ibadet etmeye, beş yaşında nafile oruç tuttum, gece gündüz zikir çektim. İnsanlardan kaçtım, meleklerden ders öğrendim. Bütün bağlarımı kopardım. Hz. Peygamber gibi o yüzden altmış üç yaşında ben mezara girdim.
 
Beş yaşımda belimi bağlayıp ibadet eyledim
Nafile oruç tutup âdet eyledim
Gece gűndüz zikrini deyip rahat eyledim
O sebepten altmış üçte girdim yere
Altı yaşta durmadan kaçtım insanlardan
Göğe çıkıp ders öğrendim meleklerden
İlgimi kesip bütün tanıdık bağlardan
O sebepten altmış üçte girdim yere
22 Aralık 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviCandan geçemeyen sufinin yalandır çektiği ”Hu”, arsızlar yolda kalır, sual sorulmaz onlara, bir kul Mevlayı bulduysa susar, aşıklar hal dili ile konuşur. Aşığın sözüde özüde gizli kalır. 
 
Arş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm
Dileğimi deyip, Hakka bakıp yaşımı döktüm
Yalancı aşık, sahte sufi gördüm, kötüledim
O sebepten altmış üçte girdim yere
Candan geçmeden “Hu Hu” demenin hepsi yalan
Bu arsızdan sormayın sual, yolda kalan
Hakk’ı bulanın özü gizli, sözü gizli
O sebepten altmış üçte girdim yere
Bir yaşımda ruhlar bana pay verdi
6 Aralık 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviOkudukça anlamını sordum, ışık saldılar bana Hakkın cemalini gördüm. Hakkı aradım ben iblisi buldum yolda, iblise dizgin vurdum, yola getirdim ben. Hak yolunda kor oldum, yandım söndüm bittim ben. Makamdan makama geçtim ben, Hak yolunda kayboldum ben.
 
“İnna fetehna… “yı okuyup anlam sordum
Işık saldı, kendimden geçip cemal gördüm
Hocam vurup “Sus’” dedi, bakıp durdum
Yaşımı saçıp, çaresiz olup durdum ben işte
“Ey cahil, gerçek bu!” diye söyledi, bildim
Ondan sonra çöller gezip Hakk’ı sordum
Nasip etti, şeytanı tutup bindim
3 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviSon Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s) son ümmetin sahibi, halka yol gösteren son kılavuz peygamber, on dört bin alim hizmet eyleyecek sana, sen altmış üç yaşında olsanda toprak, ismin kıyamete kadar dudaklardan düşmeyecek.
 
Evladım deyip Hakk Mustafa eyledi kelam
Ondan sonra bütün ruhlar eyledi selam
Rahmet denizi dolup taş, diye yetişti haber
O sebepten altmış üçte girdim yere.
Rahim içinde belirdim, ses geldi
Zikir söyle! dedi, organlarım titreyiverdi
Ruhum girdi, kemiklerim Allah dedi
O sebepten altmış üçte girdim yere
20 Temmuz 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviDuyun beni gönül dostları, kim neden bilir benim toprağa girdiğimi, sevgili peygamberimiz ile görüştü ruhum miraçta, ben altmış üç yaşında oldum toprak, aslımı buldum tam zamanında.
 
Ey dostlar, kulak verin söylediğime
Ne sebepten altmış üçte girdim yere
Miraç sırasında Hak Mustafa ruhumu gördü
O sebepten altmış üçte girdim yere
Hakk Mustafa Cebrail’den eyledi sual
Bu nasıl ruh, bedene girmeden buldu kemal
Gözü yaşlı, halkın başcısı, bedeni hilal
O sebepten altmış üçte girdim yere
Cebrail dedi: Ümmet işi size tam hak
8 Temmuz 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviKul Hoca Ahmedim gaflet ile ömrün geçti benim, ah ne hasret, gözümden, dizimden kuvvet gitti, dermansızım şimdi, ah ne yazık, pişmanlığın vakti yetişti, iş işten geçti ne yazık, amel kılmadan kervan olup göçtüm ben işte bu yalan dünyadan.
 
Hurma verip, başımı okşayıp nazar eyledi
Bir fırsatta ahirete doğru sefer eyledi
“Elveda” deyip bu alemden göç eyledi
Medreseye varıp, kaynayıp coşup taştım ben işte
Sünnet imiş, kafir de olsa, verme zarar
Gönlü katı, gönül inciticiden Allah şikayetçi 
Allah şahid, öyle kula “Siccin” hazır
Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben işte
16 Haziran 2013
Okunma
bosluk
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal