Kemalettin Kamu Hicret

♥ Kemalettin Kami Kamu, 15 Eylül 1901 yılında Bayburt’da doğdu. Kendisi ”Gurbet Şairi” olarak bilinir. Şair ve siyasetçidir. Milletvekilliğide yapmıştır. 6 Mart 1948 yılında Ankara’da vefat etti. ♥

Allah’ım ne bunaltıcı, ne boğucu bir gece…
Gözlerimiz bulutlandı arabaya binince
Karanlıkta kaçıyoruz, çoğalıyor korkumuz,
Umulmadık bir felaket geçiriyor ordumuz.
Fakirleri yalınayak, zenginleri atında,
Yollar uzun bir inilti yıldızların altında. Okumaya devam et

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimHz. İbrahim’in, kavminden uzaklaşarak hicret ettiği beldenin, Şam veya Filistin olduğu rivayet edilir. Beyzavi’nin naklettiğine göre, Hz. İbrahim Şam’a müteveccihen yola çıktığında önce Harran’a gitmiş, orada Sara ile evlenmiş ve bu evlilikten Hz. İshak dünyaya gelmiştir. Hz. Yakub ise, Hz. İshak’ın oğlu ve İbrahim’in torunudur.
 
Nihayet İbrahim onlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.
Meryem Suresi 49. ayet

Hz. Muhammed’in (s.a.s) Hayatı

Güllerin Efendisinin hayat hikayesi
 
Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti. Bu sebeple:
Hz. Muhammed (s.a.s.) ‘in hayâtı (571-632):
a) Peygamberliğinden Önceki Hayâtı (571-610),
b) Peygamberlik Devri (610-632) olmak üzere iki kısma ayrılır.
Peygamberlik devri de:
a) Mekke devri (610-622)
b) Medine devri (622-632)
olarak iki döneme ayrılır.
Okumaya devam et