Seyyid Burhaneddin Sözleri

kabede halkKişi yaradılan her şeyi sever, çünkü onları yaradan boş yere yaratmamıştır. Yaşayan yaşamayan her canlı da Allah’dan bir parça vardır. Allah yakınlaşmak isteyen insan halk ile ne kadar çok bir olursa ve halk ile ne kadar çok uzlaşırsa yaradana da o kadar yaklaşmış olur.
 
İnsan halkla ne kadar karışır, uzlaşırsa o kadar Hakk’a yaklaşır.
Seyyid Burhaneddin
16 Temmuz 2013
Okunma
bosluk

Tuğrul Özdemir Sözleri

iktidar ve muhalefetDemokrasilerde iktidarı da muhalefeti de halk belirler. Ne yazık ki iktidarlar ve muhalefetler de dış güçler ele geçirir ve kendi menfaatleri doğrultusunda kullanırlar. Menfaatler değiştikçe iktidarlar ve muhalefetler yer değiştirir. Ezilen hep halktır, çünkü bütün suçlu halktır. İktidar; 1. Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret. 2. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği. 3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. 4. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. anlamlarına gelir. Muhalefet; 1. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık. 2. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu. 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler. anlamlarına gelir.
9 Haziran 2013
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal