İçeriğe geç

Etiket: hadis

Hadisi Şerif

Peygamber Efendimizi, hiç ihtiyacı olmadığı halde, kendisinde olmayan özelliklerle övmeye çalışmak büyük günahtır. Peygamberimiz, bu hadisiyle Hristiyanların Hz.İsa’yı yüceltirken düştükleri hataya müslümanlarında düşebilecekleri konusunda, arkadaşlarını…

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedBir müslüman La ilahe illallah, Muhammedün resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak zorundadır ve farzdır. Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (a.s) Onun Resulüdür. demektir. İnsanlar yok idi. Bütün hepsi sonradan yaratıldı. Bütün insanların bir yaratanı vardır. Her varlığı, O yaratmıştır. Bu yaratan da birdir. Ortağı ve benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O, her zaman var idi. Varlığının da başlangıcı yoktur. Varlığının sonu da yoktur. O yok olmaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ve sonuca ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran O’dur.

Hadisi Şerif

Hz. Muhammedİnsanoğluna peygamber gönderildiği günden bu yana bütün peygamberlerin ortak öğüdü utanmadıktan sonra dilediği şeyleri yapabileceği öğüdü olmuştur. Utanma duygusuna sahip bir insan dilediği herşeyi yapmaz zaten, dilediği herşeyi yapan insanda ise utanma duygusu yoktur.
 
İnsanların peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de; “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Hz. Muhammed (s.a.s)

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedDinimizde iki müslümanın birbirine küsmesi doğru değildir. Küsgünlük kardeşliği azaltır. Küs insanlar birbirinden uzaklaşır. En güzel hareket küskünlüğü ilk bozandır. Kendisinden zarar dokunacağına inandığınız insandan ise uzak durulması gerekir.
 
Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helal değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir.

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYa Rabbi! Sen kalplerimizi birleştir ve bizi bir et. Bizi birbirimize düşman etme, aramızdaki kini, öfkeyi ve nefreti yok et. Sen bizlere barış ihsan eyle, bizleri kurtuluşa ilettiğin kullarının yolunda ilet. Sen bizleri bu karanlık günlerden aydınlığa çıkar. Sen bizleri büyük günahlardan uzak tut.
 
Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.