Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’ten

hoca ahmet yeseviKırksekizde aziz candan, sikayetçi oldum
Günah derdi sakat kıldı hasta oldum
O sebepten Hakk’tan korkup uyumaz oldum
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırkdokuzda aşkın düştü, tutuşup yandım
Mansur gibi eş ve dosttan kaçıp kayboldum
Türlü türlü cefa değdi, boyun eğdim
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Elli yaşta “Erim”dedim, amelim zayıfDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviKırk dördümde muhabbetin pazarında
Yakamı tutup, ağlayıp yürüdüm gül bahçesinde
Mansur gibi başımı verip aşk darağacında
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırkbeşimde Sen’den hacet dileyip geldim
Tevbe eyledim her iş yaptım hata eyledim
Ya İlahım, rahmetini ulu bildim
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırkaltımda zevk ve şevkim dolup taştı
Rahmetinden damla damladı, Şeytan kaçtıDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviYa İlahım, hamdın ile hikmet söyledim
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Tevbe kılıp günahımdan korkup döndüm
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırk birimde ihlas eyledim, yol bulayım deyip
Erenlerden gördüğüm her sırrı ben örteyim deyip
Pir-i kamil izini alıp ben öpeyim deyip
Zatı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana
Kırk ikimde istekli olup yola girdim
İhlas eyleyip yalnız Hakk’a gönül verdimDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviPir-i kamil içkisinden damla tattım
Yol bulayım deyip başım ile geceleri dondum
Allah’a hamd olsun, lutf eyledi, nura battım
Gönül kuşu Lâmekan’a ulaştı dostlar
Kıyametin şiddetinden aklım şaşkın
Gönlüm korkmuş, canım yorgun, evim yıkık
Sırat adlı köprüsünden gönlüm paramparça
Aklım gidip, deli olup kaldım dostlar

Daha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviOtuz yedi yaşa girdim, uyanmadım
İnsaf kılıp Allah’a doğru yola koyulmadım
Seher vakti ağlayarak inlemedim
Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar
Otuz sekiz yaşa girdim, ömrüm geçti
Ağlamayım mı, öleceğim vaktim yakınlaştı
Ecel gelip kadehini bana tuttu
Bilmeden kaldım, ömrüm sonu oldu dostlar

Daha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviOtuzüçte saki olup mey paylaştırdım
Şarap kadehini ele alıp doyasıya içtim
Ordu hazırlayıp şeytan ile ben vuruştum
Allah’a hamd olsun, iki nefsim öldü dostlar
Otuzdörtte alim olup bilge oldum
Hikmet söyle!” dedi Rabbim, söyler oldum
Kırklar ile şarap içtim, yoldaş oldum
İç ve dışım Hakk nuruna doldu dostlar
Otuzbeşte mescide girip devran sürdüm

Daha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviBirdenbire durduğum yerde bütün ulular
Hakk aşkını gönlüm içine saldı dostlar
Hızır Babam hazır olup lutfederek
Yardım edip, elim tutup aldı dostlar
Otuz birde Hızır Baba’m mey içirdi
Vücudumdan şeytanı temiz kaçırdı
Sevdalandım, günahlarımı Hakk affetti
Ondan sonra Hakk yoluna saldı dostlar
Otuz iki yaşda ulaştı Hakktan ferman

Daha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviBen yirmi sekiz yaşta aşık oldum
Gece yatmayıp, mihnet çekip sadık oldum
Ondan sonra dergahına layık oldum
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte
Yirmi dokuz yaşa girdim, halim harab
Aşk yolunda olamadım misali toprak
Halim harab bağrım kebab, gözüm dolu yaş
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte

Daha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviCenazemin arkasından taşlar atın
Ayağımdan tutup sürüyerek kabre götürün
Hakk’a kulluk kılmadın deyip çekiştirip tepin
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte
Günah ile yaşım yetti yirmi beşe
Sübhan Rabbim, zikr öğretip göğsümü deş
Göğsümdeki düğümleri sen kendin çöz
O sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben işte

Daha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviMümin değil, hikmet işitip ağlamıyor
Erenlerin söylediği sözü dinlemiyor
Ayet hâdis, Kur’ân’ı anlamıyor
Bu rivayeti Arş üstünde gördüm ben işte
Rivayeti görüp Hakk’la söyleştim ben
Yüz bin türlü meleklere yüzleştim ben
O sebepten Hakk’ı söyleyip izleştim ben
Can ve gönlümü O’na feda kıldım ben işte
Kul Hoca Ahmed yaşın ulaştı yirmi bire
Neyleyeceksin, günahların dağdan ağır
Kıyamet günü gazap eylese, Rabbim Kadir
Ey dostlar, nasıl cevap söyleyim ben işte

Hoca Ahmet Yesevi
Divanı Hikmet
3. Hikmet

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviYaşım yirmiye vardığı zaman, makamdan makama geçtim. Allah’a hamd olsun, pir üstadlarının hizmetini tamamladım. Dünyadaki bütün kurtlar ve kuşlar bana selam verdi. Hakk’a yakın oldum ben işte bu sebebten.
 
Onaltımda bütün ruhlar pay verdi
“Hay hay size mübarek olsun”deyip Adem geldi
“Evladım!” deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı
On yedimde Türkistan da durdum ben işte
On sekizde Kırklar ile şarap içtim
Zikrini söyleyip, hazır durup göğsümü deştim
Nasip kıldı, cennet gezip huriler kucakladım
Hakk Mustafa cemallerini gördüm ben işteDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviHer sabah vakti ses geldi kulağıma
Zikr söyle!” dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben işte
Aşıksızları gördüm ise, yolda kaldı
O sebepten aşk dükkanını kurdum ben işte
Onbirimde rahmet deryası dolup taştı
“Allah!” dedim, şeytan benden uzak kaçtı
Hay u heves, ben-bencillik durmayıp göçtü
On ikide bu sırları gördüm ben işteDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviNamazını kılıp yerden kaldırdılar
Bir anda cennet içine ulaştırdılar
Ruhunu alıp “İlliyyin” cennetine girdirdiler
O sebepten altmış üçte girdim yere
Allah, Allah yer altında vatan eyledi
Münker Nekir “Men rabbük?” deyip soru sordu
Arslan Baba’m İslam’ından beyan eylediDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviBeş yaşımda belimi bağlayıp ibadet eyledim
Nafile oruç tutup âdet eyledim
Gece gűndüz zikrini deyip rahat eyledim
O sebepten altmış üçte girdim yere
Altı yaşta durmadan kaçtım insanlardan
Göğe çıkıp ders öğrendim meleklerden
İlgimi kesip bütün tanıdık bağlardan
O sebepten altmış üçte girdim yereDaha fazlasını oku

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’den

hoca ahmet yeseviArş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm
Dileğimi deyip, Hakka bakıp yaşımı döktüm
Yalancı aşık, sahte sufi gördüm, kötüledim
O sebepten altmış üçte girdim yere
Candan geçmeden “Hu Hu” demenin hepsi yalan
Bu arsızdan sormayın sual, yolda kalan
Hakk’ı bulanın özü gizli, sözü gizli
O sebepten altmış üçte girdim yere
Bir yaşımda ruhlar bana pay verdiDaha fazlasını oku