Dadaloğlu Yine Tuttu Gavur Dağı Boranı

Yine tuttu Gavur Dağı boranı
Hançer vurup acarladın yaramı
Sana derim Mıstık Paşa öreni
İçindeki bunca beyler nic’oldu
Çınar sana arka verip oturan
Pöhrenk ile sularını getiren
Yoksulların işlerini bitiren
Samur kürklü koca beyler nic’oldu
Tavlasında arap atlar beslenir
Konağında baz şahinler seslenir
Duldasında nice yiğit yaslanır

Read More

Dadaloğlu Allahım Allahım Kadir Allahım

dadaloğlu♥Mudara etmez adamı adam oğlu adam olan yiğit yürek, daima el açıp yalvarırız biz Tanrıya, Kozanoğlu ne olduğun artık bilindi.♥

Allahım Allahım Kadir Allahım
Bizim burda öleceğimiz bilindi
Emmiye dayıya haberler gelsin
Sırkınt’oğlu yanımızda bulundu
Amanın ağalar müşküldür halim
Kesildi kervanım işlemez yolum
Kardeşim Kara Mustafa oğlum
Her baktıkça ciğerciğim delindi

Read More

Dadaloğlu Çıkarım Bozok Dağı’na

dadaloğluYücelerde geyik avlamaya gittim. Yolumu bekliyor şimdi gözü böyük yarim. Benim ela gözlü yarim allar giymiş, nazlı nazlı salınır gelir. 
 
Çıkarım Bozok dağına
Avşar ili görünür mü
Allah bir de işi iki
Gitti amma gelinir mi
Yücelerde olur geyik
Yol bekliyor gözü böyük

Read More

Dadaloğlu Can Evimden Vurdu Felek Neyleyim

dadaloğluNazlı yarim göçüp gitmiş bu dünyadan, beni bu gurbette yalnız bırakmış. Şimdi varsam yarin mezarına, mezar başında el açsam, bıktın mı benden nazlı yarim desem, yarim mezarına giden yollar ağlar. 
 
Can evimden vurdu felek n’eyleyim
Ben ağlarım çelik teller iniler
Ben almadım toprak aldı koynuna
Yarim diyen bülbül diller iniler
Doya doya mah cemalin görmedim

Read More

Tuğrul Özdemir Alayına İsyan Ali’m

Her insan hayatının bir döneminde mutlaka isyan etmiştir. Müslüman Türk milletinin tarihinde benim için 2 önemli isyankar vardır. Birincisi Hz. Muhammed (s.a.v), ikincisi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sevgili peygamberimiz Allah katındaki hak din İslamı, cehalete ve cahil insanlara isyan ederek yaymak ve güzel ahlakı tamamlamak için mücadele etmiş, Mustafa Kemal Atatürk ise Orta Asya’dan yola çıkıp, 3 kıtada hüküm sürmüş bir millete, ağalar, beyler, hakanlar, kağanlar, sultanlar, padişahlar, halifeler tarafından yönetilmiş bir millete demokrasi ve cumhuriyeti sunmuş, mandacılarla, halife taraftarlarıyla, Osmanlı taraftarıyla, yobazlarla, biat etmeye alışmış toplumun büyük kesimiyle mücadele ederek milletin kendi kendini yönetmemesine isyan etmiştir. 

Read More

Dadaloğlu Binboğa

Toprağında taşında binbir bereket var Binboğa. Serin serin eser yelin Binboğa. Dadaloğlu derki insan önce kendini tanısın, arap ata verilmez mi yan, ey dağların sultanı Binboğa, sana kim eş olabilir güzellikte yücelikte.
 
 
Bereket var toprağında taşında
Kırık kırık eser yelin Binboğa
Seyfilerin döner yanı başında
Fariz avcı ister yerin Binboğa
Binboğa’yı dersen ünlüdür ünlü

Read More

Ağ Gelin Hikayesi

İçten ve duygulu bir ağıt olan Ağ Gelin Hikayesi, Kayseri ve civarındaki bir çok yerleşim yerinde bilinmektedir. Avşar aşireti içinde de çok sevilerek söylenmekte ve dinlenmekte olan bir hikayedir. Kızlar gelin giderken kınalarında bu ağıt söylenir, bir çok genç kıza ana ocağından ayrılırken bu ağıt söylenmiştir. Bu ağıt ile genç kızlar yiğidinin evine gönderilmiştir. Çoğu köyde düğünlerde halay çekenler halaya başlamadan önce davulcu ve zurnacıdan ağ gelin türküsünü çalmalarını isterler.

Read More

Dadaloğlu Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli

Türk töresinde şu üç şeye her zaman önem verilmiştir. At, avrat ve silah. Eski Türkler at sırtında doğar ve savaşarak at sırtında yiğitçe ölürdü.  
 
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kır atı bir de güzeli
Değip on beşime kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli
Atın beli kısa boynu uzunu
Kuru suratlısı elma gözünü

Read More

Dadaloğlu Sana Derim Hasan Kalesi

dadaloğluAkşam nice kötü kara düşler gördüm, nice koçyiğitler savrulup gidiyordu, kesilen başların haddi hesabı yoktu, ne olur bırakın beni kardeşler, kanlı harp beni bekliyor.
 
Sana derim Hasan Kalesi sana
Alt yanında döğüş oldu, yön oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu
Akşamki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar

Read More

Dadaloğlu Oturmuş Ak Gelin Taşın Üstüne

Boynu bükük ak gelin oturmuş taş üstüne, taramış saçlarını bakar yar üstüne, bir selam geldi ak gelinden baş üstüne, alırım seni ak kız vermem ellere.
 
Oturmuş ak gelin taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Bir selam geldi başım üstüne
Alırım kız seni, komam illere
Bir taş attım karlı dağlar ardına

Read More

Dadaloğlu Kamanı Yurt Edelim

Dadaloğlum der ki dağıldık bittik bu illerde, gurbet ellerde perişan olduk savrulduk, atlarımız sürümüz söyleyin nice oldu, bomboş geldik şu Kaman’a duydun mu.
 
Bozoklu’dan düştük yola
Malya sanki Çukurova
Çiçekdağı sarp bir kale
Hep birlikte düze geldik
Şu Kaman’ın dağlarına
Selam verdim ağlarına

Read More

Dadaloğlu Turnam Gelir Katar Katar

Turnam gelir katar katar gökyüzünden, kanadını açar gelir, seher vakti bir kuş öter, o kuşun sesi gül dalından gelir.
 
Turnam gelir katar katar
Kanadın boynuna atar
Seher ile bir kuş öter
Ötüşü gül dalınd’olur
Kıratın sarı donlusu
Yiğidin gözü kanlısı
Güzelin göğsü benlisi

Read More

Dadaloğlu Aşağıdan Yusuf Paşam Geliyor

Arap atlar yağma oldu bu savaşta, fitiller nasıl işlemesin azgın yarada, yiğide sorarlar ne gezersin burada, gelmezsem yüreğimde dert olur, mor sümbüllü dağlar bana dar olur.
 
Aşağıdan Yusuf Paşa’m geliyor
Düşmanına karşı koyan merdolur
Şahin kocasa da vermez avını
Aslı kurt yavrusu yine kurdolur
Arap atlar yağma oldu arada

Read More

Dadaloğlu Bir Yiğit de Anasından Doğunca

Aşık olan yiğit sazını ele alsa, avşar güzelleri sazın teline vursa, aşık olan yiğit sevdiğinin sesini duysa, ay karanlık geceye çıkmış gibi olur.
 
Bir yiğit de anasından doğunca
Kur’ağaçta bir dal bitmiş gib’olur
Yaşı varıp on beşine değince
Yükünü kumaştan tutmuş gib’olur
Aşıklar sazını eline alsa
Güzeller perdesin yüzüne vursa

Read More

Dadaloğlu Yürü Bire Pınarbaşı

Koçyiğitler sıladan bana ne haber, ela gözün bakışı yar gözümde tüter, Koç Dağı’nda kekik biter sensiz yarim, burcu burcu kokar mı ola sensiz.
 
Yürü bire Pınarbaşı’m
Acap karın kalktı mola
Gözü büyük ablak sunam
Çığırından saptı mola
Hüda sılaya niyetim
Gurbete verdim kısmetim

Read More