Dadaloğlu Yine Tuttu Gavur Dağı Boranı

Yine tuttu Gavur Dağı boranı
Hançer vurup acarladın yaramı
Sana derim Mıstık Paşa öreni
İçindeki bunca beyler nic’oldu
Çınar sana arka verip oturan
Pöhrenk ile sularını getiren
Yoksulların işlerini bitiren
Samur kürklü koca beyler nic’oldu
Tavlasında arap atlar beslenir
Konağında baz şahinler seslenir
Duldasında nice yiğit yaslanır

16 Temmuz 2018
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Allahım Allahım Kadir Allahım

dadaloğlu♥Mudara etmez adamı adam oğlu adam olan yiğit yürek, daima el açıp yalvarırız biz Tanrıya, Kozanoğlu ne olduğun artık bilindi.♥

Allahım Allahım Kadir Allahım
Bizim burda öleceğimiz bilindi
Emmiye dayıya haberler gelsin
Sırkınt’oğlu yanımızda bulundu
Amanın ağalar müşküldür halim
Kesildi kervanım işlemez yolum
Kardeşim Kara Mustafa oğlum
Her baktıkça ciğerciğim delindi

31 Mayıs 2016
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Çıkarım Bozok Dağı’na

dadaloğluYücelerde geyik avlamaya gittim. Yolumu bekliyor şimdi gözü böyük yarim. Benim ela gözlü yarim allar giymiş, nazlı nazlı salınır gelir. 
 
Çıkarım Bozok dağına
Avşar ili görünür mü
Allah bir de işi iki
Gitti amma gelinir mi
Yücelerde olur geyik
Yol bekliyor gözü böyük
14 Şubat 2014
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Can Evimden Vurdu Felek Neyleyim

dadaloğluNazlı yarim göçüp gitmiş bu dünyadan, beni bu gurbette yalnız bırakmış. Şimdi varsam yarin mezarına, mezar başında el açsam, bıktın mı benden nazlı yarim desem, yarim mezarına giden yollar ağlar. 
 
Can evimden vurdu felek n’eyleyim
Ben ağlarım çelik teller iniler
Ben almadım toprak aldı koynuna
Yarim diyen bülbül diller iniler
Doya doya mah cemalin görmedim
6 Mayıs 2013
Okunma
bosluk

Tuğrul Özdemir Alayına İsyan Ali’m

Her insan hayatının bir döneminde mutlaka isyan etmiştir. Müslüman Türk milletinin tarihinde benim için 2 önemli isyankar vardır. Birincisi Hz. Muhammed (s.a.v), ikincisi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sevgili peygamberimiz Allah katındaki hak din İslamı, cehalete ve cahil insanlara isyan ederek yaymak ve güzel ahlakı tamamlamak için mücadele etmiş, Mustafa Kemal Atatürk ise Orta Asya’dan yola çıkıp, 3 kıtada hüküm sürmüş bir millete, ağalar, beyler, hakanlar, kağanlar, sultanlar, padişahlar, halifeler tarafından yönetilmiş bir millete demokrasi ve cumhuriyeti sunmuş, mandacılarla, halife taraftarlarıyla, Osmanlı taraftarıyla, yobazlarla, biat etmeye alışmış toplumun büyük kesimiyle mücadele ederek milletin kendi kendini yönetmemesine isyan etmiştir. 
23 Ekim 2012
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Binboğa

Toprağında taşında binbir bereket var Binboğa. Serin serin eser yelin Binboğa. Dadaloğlu derki insan önce kendini tanısın, arap ata verilmez mi yan, ey dağların sultanı Binboğa, sana kim eş olabilir güzellikte yücelikte.
 
 
Bereket var toprağında taşında
Kırık kırık eser yelin Binboğa
Seyfilerin döner yanı başında
Fariz avcı ister yerin Binboğa
Binboğa’yı dersen ünlüdür ünlü
4 Eylül 2012
Okunma
bosluk

Ağ Gelin Hikayesi

İçten ve duygulu bir ağıt olan Ağ Gelin Hikayesi, Kayseri ve civarındaki bir çok yerleşim yerinde bilinmektedir. Avşar aşireti içinde de çok sevilerek söylenmekte ve dinlenmekte olan bir hikayedir. Kızlar gelin giderken kınalarında bu ağıt söylenir, bir çok genç kıza ana ocağından ayrılırken bu ağıt söylenmiştir. Bu ağıt ile genç kızlar yiğidinin evine gönderilmiştir. Çoğu köyde düğünlerde halay çekenler halaya başlamadan önce davulcu ve zurnacıdan ağ gelin türküsünü çalmalarını isterler.
15 Temmuz 2012
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli

Türk töresinde şu üç şeye her zaman önem verilmiştir. At, avrat ve silah. Eski Türkler at sırtında doğar ve savaşarak at sırtında yiğitçe ölürdü.  
 
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kır atı bir de güzeli
Değip on beşime kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli
Atın beli kısa boynu uzunu
Kuru suratlısı elma gözünü
7 Temmuz 2012
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Sana Derim Hasan Kalesi

dadaloğluAkşam nice kötü kara düşler gördüm, nice koçyiğitler savrulup gidiyordu, kesilen başların haddi hesabı yoktu, ne olur bırakın beni kardeşler, kanlı harp beni bekliyor.
 
Sana derim Hasan Kalesi sana
Alt yanında döğüş oldu, yön oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu
Akşamki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar
3 Temmuz 2012
Okunma
bosluk

Dadaloğlu Oturmuş Ak Gelin Taşın Üstüne

Boynu bükük ak gelin oturmuş taş üstüne, taramış saçlarını bakar yar üstüne, bir selam geldi ak gelinden baş üstüne, alırım seni ak kız vermem ellere.
 
Oturmuş ak gelin taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Bir selam geldi başım üstüne
Alırım kız seni, komam illere
Bir taş attım karlı dağlar ardına
14 Haziran 2012
Okunma
bosluk
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal