Etiket arşivi: cehalet türleri

George Bernard Shaw Sözleri

cahillikCehl ve cehalet kelimeleri sözlükte “bilmemek, tanımamak, haberi olmamak; ahmak, akılsız, kaba, katı ve sert davranışlı olmak; bir şey şiddetli olmak; saldırmak, tecavüz etmek” gibi çeşitli anlamlara gelir. Cehalet ve cehl kelimeleri, ilim ve hilmin zıddıdır. Cehalet kavramı Kuranı Kerim’de, iki yerde (Bakara, 2/273; Hucurat, 49/6) bilmeme ve tanımama anlamında kullanılmış, bunun dışında genellikle fert ve toplumların ilahi iradeye uymayan yanlış ve hatalı inanç, söz, fiil ve davranışlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Kuranı Kerime göre cehalet, insanın görünen eşya ve olayların arkasındaki ilahi kuvveti anlayamaması, Allah’ın ayetleri olan kainatı Allah’ın ayetleri olarak görememesi, dini gerçekleri anlayamaması, iradesini ve hakimiyetini yitirmesi, şirk, küfür, nifak, isyan ve zulme dalması, Allah’a ve yaratıklarına karşı kötü, kaba ve çirkin davranmasıdır. Okumaya devam et