Hadisi Şerif

Hz. MuhammedGüzel ahlak Allah’ın en büyük nimetidir. İyilik ise en güzel ahlaktır. Her insan iyi ahlak sahibi değildir. Bir insanın kalbi iyi ise ahlakıda iyidir, kalbi kötü ise ahlakıda kötüdür. Kötülük insanın vicdanını rahatsız eder ve yaralar. İnsan kötü yanlarının bilinmesini istemez.

♥İyilik, güzel ahlaktır. Günah (kötülük) ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.♥
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, “Birr”, 45; Darimi, “Rikak”, 73)

27 Mayıs 2015
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. Muhammedİnsan çamurdan yaratılmış ve kendisine ruh verilmiştir. İnsan yaratılmış varlıklar arasında en üstünüdür. Üstünlük ise takva iledir. Allah’ın yolundan ayrılan, iki yüzlü ve kötü ahlaklı insanlar ise şeytanın yolunda giden ve cehalet ateşinde yanmaya mahkum insanlardır. 
 
Allahım! Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Ebu Davud, “Vitr”, 32; Nesai, “İstiaze”, 21)
13 Mayıs 2013
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYüce Mevla insanoğlunu en güzel bir şekilde yaratmıştır. İnsan yaratılan varlıklar içinde en üstün olanıdır. İnsan dış görünüşünün güzelliğini ahlakını da güzelleştirerek taçlandırabilir.
 
Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Ahmed b.Hanbel, Müsned, I, 403)
3 Şubat 2013
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar topluluğuna ahlak denir. Ahlak, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz bir biçimde yargılamakta kullanılan ölçüler topluluğudur. İnsanlık tarihi boyunca, her insan topluluğunda ahlak dizisi var olmuştur. Bu dizi toplumdan topluma ve aynı toplum içinde ise çağdan çağa türlü değişiklikler gösterir. Mukaddes dinlerdeki bütün peygamberler insanları iyiliğe ve doğruluğa kavuşturmak için gönderilmişlerdir. Bir peygamberin en önemli görevlerinden biri topluma güzel ahlak kazandırmaktır. Son din olan İslam dini ile güzel ahlak tamamlanmıştır.
 
İslam, güzel ahlaktır.
 
Hz. Muhammed (s.a.v)
(Kenzü’l-Ummal, 3/17, Hadis No: 5225.)
19 Ekim 2012
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal