Posted on

Khalil Gibran Aforizmalar

Yalnızca bir defa çaresiz kaldım. Sen kimsin diye sordular, cevap veremedim. Düşündüm de bu suale kesin bir cevap veremedim. Kum tanelerinin etrafına ızdırıptan bir duvar ördüğün zaman kum taneleri inci olur. Bedenlerimizi oluşturan özlem nedir? Bedenlerimizin etrafına inşa edilen taneler nedir? 
 
 
yalnızca bir kez naçar kaldım
‘sen kimsin?’ diye soranın karşısında (daha&helliip;)