Hz. Muhammed Günah Hakkında Hadisi Şerif

Hz. MuhammedAllahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da Sensin. Senin her şeye gücün yeter.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Buhârî, “De’avât”, 60; Müslim, “Zikir”, 70 )