Posted on

Melekler ve Özellikleri

meleklerMelek, Allah tarafından nurdan yaratılmış, erkeklik ve dişilik özellikleri olmayan ve Allah’a itaat yolundan ayrılmayan nurani bir varlıktır. Melekler, insanlar tarafından görülemezler. Melekler, insan gibi topraktan yaratılmamışlardır. Melekler, nurdan yaratılmışlardır. Melekler, insan gibi et ve kemikten oluşmazlar. Meleklerin, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yeme, içme ve uyuma gibi  ihtiyaçlara gereksinim duymazlar. Melekler, yerde, gökte ve her yerde bulunabilirler. Melekler, sadece Allah’ın kendilerine verdiği görevi yaparlar ve asla itiraz etmezler. Melekler, son derece hızlıdırlar, çok güçlüdürler, yorulmazlar. Kuranı Kerim’de meleklerden birçok yerde bahsedilir. Meleklerin bir kısmı ismen zikredilmekte, bir kısmı ise genel adıyla yer almaktadır.  (daha&helliip;)