Muharrem Ayı, Önemi, Faziletleri ve Aşure Günü

aşure♥Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarı ile ‘haram’ kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; 1. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı, matem ayı. 2. Haram kılınmış. 3. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı. anlamlarına gelir. Muharrem ayı Allah katında haram olan aylardan biridir. Muharrem ayı hicri yılbaşıdır ve hicri senenin ilk ayıdır. Hicri Yılbaşı yani 1 Muharrem (kameri) hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. Muharrem ayı, Kuranı Kerimde Tevbe suresinde geçen 4 kutsal aydan  birisidir. Muharrem ayı, İlahi bereket, bağış ve feyzin, ihsan, cömertlik ve keremin coştuğu, zulüm, vahşet ve dehşetin dünyayı sardığı, haksızlığın ve mağduriyetin çoğaldığı bir atmosferde, Allah’ın rahmetinin bollaştığı bir aydır. Muharrem ayının 10. günü Aşure Günüdür. Aşure Gününün Allah (c.c.) katında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu güne aşure denmesinin sebebi, Arapça ‘aşura’ kelimesinin onuncu gün anlamına gelmesidir. Birçok tarihi kaynakta milattan öncede Arap, Yahudi ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure gününün, kutsal olarak kabul edilen ortak bir değer olduğu belirtilmiştir. Yüce Yaradan, Aşure Gününde on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur.

7 Kasım 2013
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal