Fatih Sultan Mehmed Hayatı

II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed 30 Mart 1432’de Edirne’de doğmuştur. 7. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan II. Murad, annesi ise Hüma Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmed Divan Edebiyatında Avni mahlasını kullanmıştır.İstanbulun fethinden sonra Avrupada Büyük Türk olarak anılmaya başladı.Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve güçlü bir padişahtı. Fatih Sultan Mehmed yaşadığı devrin en büyük alimlerinden biriydi ve yedi tane yabancı dil biliyordu. Alim ve şairdi. Sanatkarları sık sık sarayına toplar, onlarla sohbet etmeyi çok severdi. İlginç ve bilinmeyen konular hakkında makaleler yazdırır, bunları incelerdi.Fatihin hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed’in en çok değer verdiği alimlerdendi.Molla Güranide çoçukluk yıllarında Fatihe hocalık yapmıştır.Fatih Sultan Mehmed, soğukkanlı ve cesurdu. Eşi bulunmaz bir komutan ve iyi bir idareciydi. Yapacağı işler hakkında en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi.Fatih Sultan Mehmed Farsça ve Arapça’ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. Fatih Sultan Mehmed 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirmiş ve haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırmıştır. Fatih ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen şahinin çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korurdu.Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul’a getirtmiştir.Astronomi bilgini Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’a gelmiştir.Fatih Sultan Mehmed Ressam Bellini’yi de İstanbul’a getirterek kendi resmini yaptırmıştır.Fatih Sultan Mehmed şair ve açık görüşlü bir insandı. Fatih Sultan Mehmed ölüm tarihi olan 1481 yılına kadar padişahlık yaptı ve Fatih Sultan Mehmed 25 sefere katılmıştır. Azim ve irade sahibi olan biriydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan biriydi. Devlet yönetiminde oldukça sert bir kişiliği vardı. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, 21 yaşında İstanbul’u fethederek 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırmış ve Fatih ünvanını almıştır.Hz.Muhammed’in (S.A.V) hadisi şerifine nail olan Fatih Sultan Mehmed, dostlarına ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş muhteşem bir Türk hükümdardı.Orta Çağ’ı kapatan ve Yeniçağ’ı açan Fatih Sultan Mehmed, Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Maltepe’deki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii’ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir.Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra Papa, 2-3 gün boyunca tüm kiliselerin çanlarını çaldırmıştır.

Bu yazı Söz kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Söz veya Şiir