Şair Leyla Hanım Şarkı

” Kazasker Moralızade Hamit Efendi’nin kızı olup, edebiyata dayısı şair Keçecizade İzzet Molla’nın etkisiyle gönül vermiştir. Aileninde etkisiyle Mevlevîliğe gönül vermiş, Mevlâna hakkında çeşitli methiye­ler yazmıştır. Şiirlerinde Mevlevi şairi Şeyh Galip’in büyük et­kisi vardır. 1847 yılında vefat etmiştir.”

♥ Pür âteşim açdırma sakın ağzımı zinhâr
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var
Bilmez miyim ettiklerini eyleme inkâr
Zâlim beni söyletme derûnumda neler varAşkınla yürek yaralarım işler onulmaz
Meydân-ı mahabbette bu hicrân unudulmaz
Âşık sana çoksa bana dil-ber mi bulunmaz
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var
Bed-çihre rakîbi aceb âdem mi sanırsın
Bir gün gelir ondan dahi ey şûh usanırsın
Etdiklerine nâdim olursun utanırsın
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var
Her derdine ben sabr edeyim şûh-i cihânım
Leylâ’ya cefâ âdetin olsun yine cânım
Te’sîr eder elbet sana bu âh u figânım
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var. ♥

Şair Leyla Hanım
(Leyla Saz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir