Ömer Hayyam Rubai

Toprak ve sudan yaratılmışım, sonradan giydim elbise, ben bir kulum ve çaresizim, yaptığım yapacağım herşeyi ancak Allah bilir, alnıma bu kaderi yazan O’dur.
 
Beni, toprak ve sudan kazdı; benim suçum ne?
Dokuduğu ipek, çul, sazdı; benim suçum ne?
İyi, kötü yaptığım her şeyi ve her sözü
Bu alnıma kendisi yazdı; benim suçum ne?
 
Ömer Hayyam

Söz veya Şiir