Din

Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimMümtehine suresi, adını 10. ayette geçen imtehınu kelimesinden alır, imtihan olunan kadın veya kız anlamlarına gelir. Bu sure Medine’de inmiştir ve 13 ayettir. Biat şartları arasında sayılan, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmama tabiri, gayri meşru bir çocuk dünyaya getirip, onu kocasına nisbet ederek iftira etmeme anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber, bu ayet ile erkeklerden sonra kadınların biatını kabul etmiştir. İnanmış kadınlar şirk koşmaz, zina yapmaz, hırsızlık yapmaz, iftira atmaz ve yalan söylemez.
 
Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.  
 
Mümtehine Suresi 12. ayet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir