Kuranı Kerim Türkçe Meali

kuranı kerimŞura suresi, Mekke’de nazil olmuştur ve 53 ayettir. Yalnız 23-26. ayetleri Medine’de inmiştir. Adını 38. ayette geçen ve müslümanların, işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren Şura kelimesinden almıştır. Şura arapça bir kelime olup, bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu manasına gelir. Aşağıda yer alan ayetlerde ise müslümanların büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçması gerektiği, kızdıkları zaman kusurları bağışlamaları gerektiği, ezan sesi ile namaza gitmeleri, önemli bir iş yaptıkları zamanda birbirlerine danışmaları gerektiği, kendilerine verilen rızıktan paylaşmaları gerektiği, bir haksızlığı uğradıkları zaman yardımlaşmaları gerektiği, bir kötülüğün cezasının ona denk bir kötülük olduğundan, bağışlamanın ve barışı sağlamanın mükafaının Allah’ a ait olduğu ve Allah’ın zalimleri sevmediği, zulme uğrayanların hakkını aldıktan sonra onlar için yapılacak bir şeyin olmadığı, zalimlerin azap çekeceğinden, sabredenlerin ve affedenlerin güzel amel işlediklerinden bahseder.
 
 
Allah yolunda yürümek isteyen insan Allah’ın kitabı ve peygamberleri yolunda gider. Akıl akıldan her zaman üstündür, o yüzden hep aynı akıllara danışmamak gerekir. İnsanın danıştığı çevre yada danışmanları genişledikçe ufku da genişler. İnsanın etrafında her görüşten, farklı düşünen, farlı düşünebilen, acı söyleyebilen dostları olmalıdır. Bir insanı öven insanların sayısı arttıkça, nerede yanlış yapıyorum diye düşünmesi gereklidir.  Bakara Suresi 26. ayette belirtildiği gibi Allah hakkı açıklamak için bir sivrisinek,  bir ağaç, bir başörtüsü, bir bayrak, bir kuş, bir ırmak, bir gemi vb. bir çok varlığı misal getirmekten çekinmediğinden ve bu varlıklar ile insanlara ders verdiğinden, iman edenlerin hepsinin bundan ders aldığından ve fasıkların (hak yoldan sapanlar) doğru yoldan saptığından, bunların hepsinin birer imtihan olduğundan bahseder. Fasıkları ise en çok kibirleri doğru yoldan çıkarırı. Allah herkesi ıslah eylesin, mülk O’nun, hüküm O’nundur. Bizlere çalışmak ve tevekkül etmek düşer. Mutlak hakim O’dur. O ise ceza gününün sahibidir. Allah’ın adaleti hiçbir şeye benzemez. Tevbe etmek ve sığınmaktan en güzel çare. 
 
ŞURA SURESİ
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
37. Onlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.
 
38. Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, araların da danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.  
 
39. Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.
 
40. Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükafatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez.
 
41. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlara yapılacak bir şey yoktur.
 
42. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.
 
43. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.
Bu yazı Din kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Söz veya Şiir