Enam Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimEnam suresi, 165 ayettir. Surenin bazı ayetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için bu sureye Enam suresi denmiştir. Enam; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber müşriklerin putlarını kötülüyor ve hakaret ediyordu. Müşriklerde, Ya tanrılarımıza sövmeye son verirsin yada biz de senin tanrına söveriz, dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ayetin hükmü her zaman geçerlidir. Millet veya şahısların mukaddes kabul ettiği şeylere sövmemek gerekir. Çünkü bu tür davranışlar daima aksi bir şekilde tesir göstermekte ve mukaddes kabul edilen şeylere hakarete sebep olmaktadır.

♥Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilgisizce, düşmanca Allah’a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir.♥

Enam Suresi 108. ayet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir