40 Rakamının Gizemi Kuranı Kerimde 40 ve Önemi

40Kırk sayısı rakamlar var olduğu günden bu yana, Türk, Altay, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin mitolojilerinde ve halk arasında ve ayrıca İslam kültüründe Kutsal Sayı olarak kabul edilmiştir. İslam dininde ölümün ardından kırk gün sonra mevlit ve Kuran okunur. Hz. Musa Peygamber, Tanrı’nın emirlerini Tur Dağı’nda kırk gün kırk gecede almıştır. Tasavvufta Kırk erenlerin sonsuza kadar yaşayacağına inanılır. Onlar, göze görünmezler ve Tanrı tarafından özel olarak seçilmişlerdir. Bektaşilerde dört kapı kırk makam vardır. Kırklar, Türk kültüründe Kırk Evliya demektir. Kırklara karışan erenler bir daha başkasına görünmezler. Hz Adem’in hamuru 40 gün bekletilmiş olup, Allah Hz. Adem’i yarattıktan 40 yıl sonra göklere çıkartmıştır. Deccal’in dünyada kalma süresi 40 gündür, Hz. Nuh’un gemisinde ise 40 erkek 40 kadın ve 40 hayvan vardı, Gemi tufandan 40 gün sonra Cudi dağına oturmuştur. Şafi mezhebinde Cuma namazının şartlarından biri namazı kılanların 40 kişi olmasıdır. Hz. Adem hayattayken Allah, Hz. Havva’ya 40 öz evlat vermiştir. Müslümanların sayısı 40’ı bulduktan sonra Hz. Muhammed İslamı aleni bir şekilde ilan etmiştir. Hz Muhammed 40 yaşında peygamber oldu. Hz. Yunus balığın karnında 40 gün kalmıştır. Hz. Davut’un 40 gün 40 gece yemek yememesi ve 40 yıl ağlaması, İnsanın aklı kemale 40 40 erenyaşında girer. 40 Müslümanın arasında bir veli bulunur. Karakışın günleri 40’tır Kürtçe’de (Çıle) 40 gün şeklinde isimlendirilir. Kişi öldükten 40 gün sonra mevlit okunması, Üzüm suyu 40 gün boyunca kapalı kalırsa sirke olur. Hz. İlyas 40 yaşında peygamber olur. 40 kişi bir cemaattir. 5 vakit namaz, sünnetleri ile birlikte 40 rekattır. Tırnak kesmeyi, koltuk, kasık temizlemiyi 40 günden fazla geçirmek günah olur. Akrabayı ziyarette 40 günü geçirmemelidir. Allah için 40 gün nöbet tutanın bütün günahları temizlenir. 40 koyundan biri zekat verilir. Ruh anne karnındaki bebeğe 40. gün girer. Kadınlarda hamilelik 40 hafta sürer. Mehdi’nin kıyametten önce 40 yaşında ortaya çıkacağına ve kırk yıl yeryüzünde kalacağına inanılır. İnsana olumsuz bir büyünün de 40 gün süresinin olduğuna inanılır. 40 günün sonunda etkisi geçer. Kuranı Kerim’de 40 ile ilgili ayetler şunlardır. 
– Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der (Ahkaf: 15)
– Ben sizin aranızda bundan (Kur’an’ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?” (Yunus 16)
– Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. (Araf 142)
– O halde orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. (Maide 26)
Eski insanlar hep kırk gün sabret, kırk gün tekrarla, kırk güne kadar gerçekleşir demişlerdir. Birine, kırk gün deli denilirse delirir.
Yunus Emrenin 40 yıllık bir çilesi anlatılır. Kırkı çıkmak, Kırk katır kırk satır, Kırk gün kırk gece, Kırk kere söylersen olur, Kırkından sonra azanı, Kırk parçaya bölünmek, Kırk yiğitler, Kırk haramiler, Kırk dereden su getirmek, Kırklara karışmak, Kırk tarakta bezi bulunmak, Kırk akşamın delisi, Kırk çarşamba bir arada, Kırk evin nankör kedisi, Kırk gün düşünsem aklıma gelmez, Kılı kırk yarmak, Kırk bir kere maşallah, Kırk kürk kırkının da kulpu kırık küp, Kırklanmak. 40 Rakamı Hazırlık ve tamlıktır. Bereketli sayıdır. Zamana işaret eden 4’ün ve bilgi demek olan 10’un çarpımıdır. Kutsal metinlerde 40 gün veya 40 yıl arınma bekleme veya hazırlanma süresidir. Katolik Kilisesine göre 40 insanın Kanonik çağıdır. Yani zeka bu yaşta bütünüyle gelişmiş olur. İslam Mistisizmine göre Sufinin 40 günlük inzivaya katlanması şarttır. Bektaşilikte 40’lar vardır. 40 sayısı Tevrat’ta da insanın yaş dönemlerini belirtir. Doğum yapmış kadınların çocukları ve ölüler için doğumdan ve ölümden sonra, 40 gün geçmesi daha sonra şerbet ve lokma dağıtılması ile ‘kırkı çıkmak’ deyiminin kullanılması da 40 sayısının özelliğine olan inançla ilgilidir. Doğum yapan kadın ile doğan bebeğin mezarı 40 gün açık kalır. Yani her an ölebilirler anlamındadır. kırklarKırkları çıkana kadar da, başka kırklı lohusa kadınlar birbirleriyle karşılaştırılmazlar, kırkları karışmaması için. Bu yüzden lohusa kadın ve bebeği, kırk gün dışarı çıkamazlar. Ayrıca, insanlar tarafından Nuh tufanının 40 gün süren yağmurlardan sonra oluştuğuna, Tanrının Hz. Adem’in çamurunu 40 gün yoğurduğuna, Kırk sayısı Kuran’da ve onun hükümlerine dayanan hadislerde de geçer. Bunların biri de insanın 40 yaşında olgunlaşması ile ilgilidir. Hz. Muhammed’e 40 yaşında peygamberlik verilmesi, İslam dininin doğuşu sırasında ona ilk bağlananların kırk kişi olması, kadınlarda hamileliğin 40 hafta sürmesi de bu sayının kutsallığına olan inancı geliştirdi. İnsanın malının kırkta birini zekat olarak vermesi de bununla ilgilidir. Alevilikte en eski sebah da kırklar semahıdır. Hz. Muhammed’in isminin (Arap alfabesiyle yazılışında) başında ve ortasında bulunan mim harfinin sayısal değeri 40’tır. İsminden mim harfi çıkarıldığı zaman Ahad kelimesi kalır ki bu da ALLAH’ın isimlerinden olup, 1 demektir. Mısır Piramitlerin sayısı 80’e yakındır. Hepsi Nil’in sol kıyısına kurulmuş ve vadide 40 kilometrelik bir uzunluk içine yayılmışlardır. Olgunlaşma manasında, 40 fırın ekmek yemek deyimi kullanılır. Şaman inanışına göre ruh fizikî bedeni 40 gün sonra terk etmektedir. Eski Mısır’da firavunun ölümünden kırk gün sonra cennete gidebilmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalırmıs. Ayrıca 40 sayısı Eski Mısırlılarda gök varlıklarının kendi yörüngeleri üzerindeki dönüm sürelerini gösterir. Hristiyanlar paskalyaya 40 gün oruç tutarak hazırlanır. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırının olması…40 hadis…Bir yastıkta tam kırk yıl kocama. Masallarda düğün kırk gün kırk gece sürer. Beden susuzluğa ancak 40 gün dayanabilir. Ayrıca 40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin O’nunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam’ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir. Kur’an-ı kerimi kırk günde bir hatmetmek, müstehaptır. 40 ile ilgili hadisler,  Her gece kırk ayet okuyan gafillerden yazılmaz. [Beyheki], Kırk kişi bir cemaattir. Bir ölüye dua ederlerse Allahü teâlâ, o ölüyü affeder. [Buhari], Şirkten uzak kırk mümin, bir müslümanın cenaze namazını kılarsa, Allahü teâlâ, muhakkak o müminlerin dualarını kabul ederek, o ölüyü affeder.[Müslim, Ebu Davud], Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz. [Taberani].KUR’ANın 40. Suresi Mü’min suresidir. 40. Surenin 40. Ayeti: “Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü’min olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır.” der. 
Bu yazı Din kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Söz veya Şiir