32 Farz Nedir 54 Farz Nedir

32 farzFarz, Allah’ın kesin olarak yapılmasını ve yerine getirilmesini istediği, yapılması kesin delillerle sabit olan emir veya emirlere denir. Farzın sözlük anlamı ise müslümanlıkta, özür olmadıkça, yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan tanrı buyruğudur. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu. Olarak geçmektedir.Fazları yapmak insana sevap kazandırır, farzı terketmek ise günahtır. Farzları inkar etmek veya yok saymak ise dinen küfürdür, bunu yapan kimse dinden çıkar. Farzlar, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
Farz-ı Ayn: Yapmakla yükümlü olan her bir insanın yapması gerekli olan farzlardır. Namaz, oruç  vs.
 
Farz-ı Kifaye: Yükümlü müslümanlardan bir kısmının yapmasıyla diğer müslümanlardan sorumluluğun kalktığı farzdır. Bunlar, İslamın topluma yüklediği görevlerdir. Bu görevi hiç kimse yapmazsa yükümlülerden her biri bundan sorumlu olurlar. Cenaze namazının kılmak, cihad etmek ve fetva vermek vs.

Müslümanlıkta, özür olmadıkça, yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan tanrı buyruğu. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu. Olarak geçmektedir.

Toplam 32 farz bulunmaktadır. 32 farz islam alimleri tarafından akılda kolayca kalması için Kuranı Kerim ve Peygamberimizin hadislerinden toplu halde bir araya getirilmiştir. Her müslümanın 32 farzı bilmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir.
 
32 Farz:
İmanın şartı: Altı (6)
İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: Oniki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)
 
İmanın şartları, 6 tanedir. İmanın, altı şeye inanmak olduğunu, Peygamberimiz de bildirmiştir. Allah’a imanın geçerli olabilmesi için de şu altı şarta eksiksiz olarak iman edilmesi gereklidir.”Ey inananlar! Allah’a, rasulüne, rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.”  (Nisa Suresi, 136. ayet) 
İmanın Şartları:
1- Allah’ın birliğine inanmak
2- Meleklere inanmak
3- Kitaplara inanmak
4- Peygamberlere inanmak
5- Ahiret hayatına inanmak
6- Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak
 
İslamın şartları, 5 tanedir. İslamın şartları sırasıyla Allah’a şehadet etmek, 5 vakit  namaz kılmak, senede bir defa zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve gücün yeterse ömründe bir defa hacca gitmektir. Şehadet etmek dışındaki şartlar ameli yani davranışsal şartlardır ve ibadetlerdir.
 
İslamın Şartları:
1- Kelime-i Şehadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Zekat vermek
5- Hacca gitmek
 
namazNamazın Dışındaki Farzları:
1- Hadesten tahâret
2- Necâsetten tahâret
3- Setr-i avret
4- İstikbâl-i kıble
5- Vakit
6- Niyet
 
Namazın İçindeki Farzları:
1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kıraat
4- Rükû
5- Secde
6- Ka’de-i ahire
 
Abdest, Müslümanların ibadetlerinin çoğunu yapabilmeleri için bir düzen içerisinde belli organları usulüne uygun olarak yıkaması ve mest etmesiyle yapılan bir temizliktir. Abdest almak her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak,  maddi ve manevi bütün pislik ve mikroplardan uzak durmak için dinimizin emrettiği önemli bir ibadettir. 
 
abdestAbdestin Fazları:
1- Yüzünü yıkamak
2- Ellerini dirsekleriyle beraber yıkamak
3- Başının dörtte birini meshetmek
4- Ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak
 
Gusül abdesti, Yaradanın emrettiği, maddi ve manevi olan bir temizlik çeşididir. Namazımızın tam olarak kabul edilmesi için abdestin ve gusül abdestinin doğru alınması şarttır. Kadın ve erkeğin cünüplükten kurtulması, adet dönemi biten kadınların manevi temizliğinin sağlanması için gusül abdesti almak şarttır.
 
Guslün Fazları:
1- Ağzına su vermek
2- Burnuna su vermek
3- Bütün bedenini yıkamak
Teyemmün, suyun bulunamadığı yerde, temiz toprakla yapılan abdeste denir.
 
Teyemmümün Fazları:
1- Niyet etmek
2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.
 
54 farz54 farz
1- Allahü Tealanın bir olduğuna inanmak.
2- Helal yemek ve içmek.
3- Abdest almak.
4- Beş vakit namaz kılmak.
5- Cünüblükten gusl etmek.
6- Rızkın Allahü Tealadan olduğuna inanmak.
7- Helal, temiz elbise giymek.
8- Hakka tevekkül etmek.
9- Kanaat etmek.
10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü Tealaya şükr etmek.
11- Kazaya razı olmak.
12- Belalara sabr etmek.
13- Günâhlardan tevbe etmek.
14- Allah rızası için ibadet etmek.
15- Şeytanı düşman bilmek.
16- Kur’ân-ı Kerimin hükmüne razı olmak.
17- Ölümü hak bilmek.
18- Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.
19- Babaya ve anaya iyilik etmek.
20- Ma’rufu emr ve münkeri nehy etmek.
21- Akrabayı ziyâret etmek.
22- Emanete hıyânet etmemek.
23- Daima Allahü Tealadan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek.
24- Allaha ve Resulüne itaat etmek.
25- Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak.
26- Müslüman amirlere itaat etmek.
27- Aleme, ibret nazarıyla bakmak.
28- Allahü Tealanın varlığını tefekkür etmek.
29- Dilini, fuhşa ait kelimelerden korumak.
30- Kalbini temiz tutmak.
31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.
32- Harama bakmamak.
33- Mü’min her halde, sözüne sadık olmak.
34- Kulağını münkerat dinlemekten korumak.
35- İlim öğrenmek.
36- Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak.
37- Allahın azabından emin olmayıp, daima korkmak.
38- Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek.
39- Allahın rahmetinden ümid kesmemek.
40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak.
41- Allah rızası için yemek yedirmek.
42- Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak.
43- Malının zekatını, mahsülün uşrunu vermek.
44- Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak.
45- Kalbini, günâhlardan temizlemek.
46- Kibrli olmaktan sakınmak.
47- Baliğ olmamış yetimin malını hıfz etmek.
48- Genç oğlanlara yakın olmamak.
49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak.
50- Zulümle, kimsenin malını yememek.
51- Allahü Tealaya şirk koşmamak.
52- Zinadan kaçınmak.
53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.
54- Yok yere yemîn etmemek 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir