Muharrem Ayı, Önemi, Faziletleri ve Aşure Günü

aşure♥Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarı ile ‘haram’ kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; 1. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı, matem ayı. 2. Haram kılınmış. 3. Ay takviminin birinci ayı, aşure ayı. anlamlarına gelir. Muharrem ayı Allah katında haram olan aylardan biridir. Muharrem ayı hicri yılbaşıdır ve hicri senenin ilk ayıdır. Hicri Yılbaşı yani 1 Muharrem (kameri) hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. Muharrem ayı, Kuranı Kerimde Tevbe suresinde geçen 4 kutsal aydan  birisidir. Muharrem ayı, İlahi bereket, bağış ve feyzin, ihsan, cömertlik ve keremin coştuğu, zulüm, vahşet ve dehşetin dünyayı sardığı, haksızlığın ve mağduriyetin çoğaldığı bir atmosferde, Allah’ın rahmetinin bollaştığı bir aydır. Muharrem ayının 10. günü Aşure Günüdür. Aşure Gününün Allah (c.c.) katında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu güne aşure denmesinin sebebi, Arapça ‘aşura’ kelimesinin onuncu gün anlamına gelmesidir. Birçok tarihi kaynakta milattan öncede Arap, Yahudi ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure gününün, kutsal olarak kabul edilen ortak bir değer olduğu belirtilmiştir. Yüce Yaradan, Aşure Gününde on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur.

7 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Marjinal nedir? İdeoloji nedir? İdeolojik nedir?

marjinalMarjinal, ideoloji ve ideolojik kelimeleri Türkçede sık sık kullanılmakla beraber, bu kelimeler Türkçede genellikle Fransızca anlamları ile kullanılırlar. 
 
Marjinal; 1. Son birim. 2. Aykırı. 3.Kenara ait, kenarda oluşan.  4. Pek az. 5. Pek az önemli olan. anlamlarına gelir. Günümüzde ise genellikle ”aykırı” anlamı yaygındır. 
 
İdeolojik;  İdeoloji ile ilgili demektir. İdeoloji;  Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü demektir.
4 Mayıs 2013
Okunma
bosluk

Akil Nedir ve Akil İnsan Kimdir

akil adamAkil, Arapça bir kelime olup, akıllı ve zeki kimse anlamına gelir. Akil aynı zamanda akıllı, akıl sahibi kimse demektir.
 
Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemal ve noksanlık sıfatlarını idrak etmek; insanın her çeşit faaliyetinde doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ve güzeli çirkinden ayırma yetisine sahip olan kişiye akil insan denir.
4 Nisan 2013
Okunma
bosluk

Milli Nedir, Millet Nedir, Milliyet Nedir, Milliyetçilik Nedir, Irkçılık Nedir

milliyetçilikBir ülkede yaşayan insanlar arasında en çok tartışılan konuların başında milli, millet, milliyet, milliyetçilik ve ırkçılık kavramları yer alır. Bu konuyu tartışan insanların çoğu ise bu kelimelerin anlamlarını bilmemektedir. Bir ülkenin vatandaşının milletini ve milliyetini sevmesi, milletinin ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutması yani milliyetçisi olması kötü bir şey değildir. Bir ülke vatandaşının kendi milletini diğer milletlerden üstün görmesi yani ırkçı olması kötü bir şeydir. Milliyetçiliğin ise her zaman ırkçılığa kayma ihtimali vardır.
21 Şubat 2013
Okunma
bosluk

Noel Nedir?

noelHıristiyanlığın Roma’dan, Romalılar’ın da İran’dan aldıkları 25 Aralık tarihi, daha sonra Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Noel kelimesinin kökeni Latince Natalis yani doğum kelimesidir. Natalis kelimesi Fransızca’ya geçişinde Noel kelimesi olmuş ve Türkçe’ye de Fransızca’dan geçmiştir. Bir iddiaya göre Noel kelimesi, Galya dilinde Keltçe de yeni anlamına gelen noio ile güneş anlamına gelen hel in birleşmesiyle oluşmuştur ve yeni güneş anlamına gelmektedir.
29 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Alaturka Nedir?

alaturkaAlaturka sözlük anlamı olarak; 1. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. 2. Bu töre ve hayatı benimsemiş kimse. 3. Alaturka saat. 4. Düzensiz, yöntemsiz. manalarına gelir. Alaturka, Avrupalıların Osmanlıların hayatına, yaşama alışkanlıklarına yakıştırdıkları İtalyanca bir sözdür. Alla Turca, Türk usulü demektir. Eski Türk Müziği’ne de alaturka denir. Alaturka çok zengin bir müziktir.
23 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Hz.Mehdi Kimdir? Hz. Mehdinin Özellikleri ile Hz. Mehdi Ayetleri ve Hz. Mehdi Hadisleri

mehdiMEHDİ KİMDİR?
 
Mehdi sözlük anlamı olarak, hidayete eren, hidayete vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek anlamlarına gelir. Mehdi; din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimsedir. Mehdi kelimesi Kur’an’da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim’de de geçmez. Diğer hadis kaynaklarında mehdi ile ilgili bazı rivayetler vardır. Mehdi inancının ortaya çıkması iki sebebe bağlanmıştır. Birincisi Yahudi ve Hristiyanlıkta var olan inançlardır. Bu iki dinin mensupları mehdi ve mesih gibi iki şahsiyeti gelecekte insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir müjde ve hakikat olarak görmektedirler.
18 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Keçiboynuzu (Harnup) ve Keçiboynuzunun (Harnup) Faydaları

keçiboynuzuKeçiboynuzu (Ceratonia siliqua), baklagiller (Fabaceae) familyasından olup Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları (meyveleri) yenen, herdem yeşil çalı ya da ağaç formunda olan bir bitki türü. Uzun ömürlü ve boyu 10 m. kadar olan maki türü bir ağaçtır. Sert ve koyu yeşil yapraklıdır. Yaprakları, karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar olup boyları 10-20 cm. uzunluğunda olup damla uçludur. Çiçekleri; 6-12 cm. uzunluğunda olup açık yeşilimsi kırmızı, küçük ve çok sayıdadır. Ağacın meyveleri (legümen) ise 15-20 cm. kadar olabilen ve ilk zamanlar yeşil ama olgunlaştığında kahverengileşmektedir.
15 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Real Madrit CF Futbol Kulubü

Real Madrid, merkezi İspanya’nın Madrid şehrinde kurulmuş olan ve futbol şubesi ile tanınan spor kulübüdür. İsminde bulunan Club de Fútbol ibaresine rağmen sadece futbol değil basketbol takımıda vardır. Real Madrid, FİFA tarafından 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak nitelendirilmektedir. Real Madrid tarihi boyunca 32 La Liga, 18 İspanya Kral Kupası, 9 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 3 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşamıştır. Avrupa Kulüpler Birliği’nin kurucu üyelerinden birisidir.
11 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Nümeroloji, Sayıların Sembolizmi ve Rakamların Anlamları

NÜMEROLOJİ 
 
Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini var sayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.
6 Kasım 2012
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal