Karl Marx Sözleri

insan gelişmesiZaman içinde olduğumuz 3 mekan ve 1 zaman boyutlu uzay zamanın soyut olan boyutu olarak da kabul edilir. Zaman olgusu fizikte ‘t’ Latince zaman anlamına gelen tempus kelimesinin baş harfiyle tanımlanır. Planck zamanı denilen saniyenin 10−43‘te birinden daha kısa olan süre, fizikçilerce içinde bulunduğumuz 3+1 boyutlu uzayın sınırı ve kara delik ortamının başlangıcı olarak kabul edilir. Tıpkı ışık gibi bükülebileceği varsayılmaktadır. Uzay zaman’da olan her gelişmenin içindedir. Sebep sonuç ilişkisi zaman akış oku ile ilgili olup, tersine zaman oku da teorik olarak mümkündür.
29 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Konfüçyüs Sözleri

gözümİnsan duyduğu şeyi bilir, gördüğü şeyi aklı sayesinde hatırlar. İnsan için en iyi öğrenme şekli ise bir şeyi yapmaktır. İnsan bir şeyi en iyi yaparak anlar. Bu yüzdendir ki duyu organlarımız çok önemlidir. 
 
Duyduğumu bilirim, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.
Konfüçyüs
29 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Immanuel Kant Sözleri

testereZaman, insanın huzurlu hayatının sessiz geçen anlarını usulca doğrayan bir testeredir. Zaman, hiç ses çıkarmadan hayatımızı usul usul keser. Zaman insanın hayatını kestiğine göre hayatın ve zamanın kıymetini bilelim.
 
 
 
Zaman, sessiz bir testeredir.
Immanuel Kant
29 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Cicero Sözleri

akılNasıl ki bir tarla ekilmeye ve bakılmaya muhtaç ise akıl da tarla gibi bakılmaya ihtiyaç duyar. Aklına bakmayan insan zarardadır. İnsan aklına iyi baktığı müddetçe kendini korur. Bir insan aklına en iyi şekilde aklını besleyerek bakar.
 
 
 
Akıl da bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar.
Cicero
26 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Sokrates Sözleri

hayatı sorgulamakİnsan ömrü kısadır. Su misali akıp geçer. İnsan bu kısa hayatı her zaman sorgulamalıdır. Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez. Ne kadar çok kendimizi sorgularsak bu hayatta o kadar verimli oluruz.
 
 
Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez.
Sokrates
26 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Sigmund Freud Sözleri

vazgeçmekAlıştığınız bir şeyden vazgeçmek zordur. İnsan en zor huylarından ve sevip sevmediği insanlardan vazgeçer. Bir insana ondan vazgeçemeyeceğinizi hissettirdiğiniz anda o insan ilk sizden vazgeçer. Çünkü onu bırakamayacağınızı bilir. Çünkü ondan vazgeçmeyeceğiniz, ve vazgeçemeyeceğinizi bilir.
 
 
 
Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz.
Sigmund Freud
26 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet

hoca ahmet yeseviBismillah deyip söze başladım ve hikmet söyledim. Bu sözü isteyen varsa hepsine inci ve cevher saçacağım. Kendni ıslah etmek isteyen kan yutsun, ikinci defter sözlerini ben açtım. Ben sözümü söyledim, kim bu güzel yüze talip ise canını canına bağlasın, canına damar eklesin.
 
Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip
Taleb edenlere inci, cevher saçtım ben işte
Riyazeti sıkı çekip, kanlar yutup
“İkinci defter” sözlerini açtım ben işte
Sözü söyledim, her kim olsa cemale talip
Canı cana bağlayıp, damarı ekleyip
Garip, yetim, fakirlerin gönlünü okşayıp
26 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Mevlana Sözleri

bilmekBilmek, nesnel gerçekliğin elde edilmesini dile getiren bir kelimedir. Bilme süreci içinde ise bilgi edinilir. İnsanın tarih içinde bilme süreci zorunlu olarak gerçekleşmiştir. Çünkü insan yaşayabilmek için üretmeye, üretebilmek için de bilmeye gereksinim duyuyordu. Bilme, nesnelerin özelliklerini ve doğanın yasalarını tanımayı gerektirir. Bir şeyi bilmek için öncelikle duyu organlarımıza güveniriz. Duyu organlarımız yoluyla algılayıp tanıdığımız bir nesneyi, aklımız yoluyla inceler, üzerine düşünceler geliştiririz.
23 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Platon Sözleri

iktidarİktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi veya kişilere denir. Krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle iş başına gelen seçilmiş insanlardır. İktidar, yöneten ve yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlere tek başına dağıtma şansını elinde bulunduran kişilerdir. Bu yüzden iktidar, ona düşkün olmayan, iktidarın gücünden yararlanıp halkı ezmeyen ve iktidardan gelecek faydalara ihtiyacı olmayanlara verilmelidir.
 
İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek olan yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.
Platon
23 Aralık 2012
Okunma
bosluk

Lao Tzu Sözleri

Lao TzuBilgili insan başkalarını bilendir. Kendini bilen insana bilge denir. Bilmediğini öğrenmek iyidir. Bilmediği halde bildiğini sanmak ise çok tehlikelidir. En önemli şey kendini bilmek ve bilmediğini ise öğrenmektir.
 
 
 
Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Bilmediğini bilmek iyidir. Bilmeyip bildiğini sanmak tehlikelidir.
Lao Tzu
16 Aralık 2012
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal