Cem Karahan Sözleri

aşk ve devrim
Bir devrimdi seni sevmek, bir kavgaydı seni sevmek. Sen solculuktan anlamıyordun, ben seni sağıma alamıyordum. Bizim sevmeye engel evcil devrimlerimiz vardı.
 
 
Bir devrim kavgası gibiydi seni sevmek. Ne sen solcu olabiliyordun, ne de ben sağıma alabiliyordum seni.
Cem Karahan
14 Şubat 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviAşk kapısını Mevlam açınca aşk geldi bana değdi. Toprak eyledi beni bekle dedi boynumu eğdirdi. Yağmur gibi melamet oku değdi bana. Ok saplandı yüreğime, bağrımı deştim o okla ben işte bu gün.
 
Akıllı isen, gariplerin gönlünü avla
Mustafa gibi ili gezip yetim ara
Dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü çevir
Yüz çevirerek derya olup taştım ben işte
Aşk kapısını Mevlam açınca bana değdi
Toprak eyleyip “Hazır ol!” deyip boynumu eğdi
Yağmur gibi melametin oku değdi
Ok saplanıp yürek, bağrımı deştim ben işte
12 Şubat 2013
Okunma
bosluk

Lukretius Sözleri

ölümİnsan varken ölümden bahsedilmez, ölüm varken de insandan bahsedilmez. İnsanı ölümden sonra ne bekliyor, bunu bilmek çok zor. Varken bilinmeyen bir yoku düşünmek anlamsızdır. Korkacak bir şey yok.
 
Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum, o halde korkacak ne var?
Lukretius
11 Şubat 2013
Okunma
bosluk

Publio Terenzio Afro Sözleri

sözlerSöylenmiş bütün sözler geçmişteki sözlerin birer tekrarıdır. Söz baki kalır, değişen sahibidir. O yüzden de tarih tekerrürden ibaret derler. Çünkü bu gün yaşanan olaylarda geçmişte yaşanan olayların bir benzeridir. 
 
Şimdiye dek söylenmiş hiçbir şey yoktur ki daha önce söylenmemiş olsun.
Publio Terenzio Afro
27 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Seyyid Burhaneddin Sözleri

ariflerMarifet Kapısı, tasavvuf anlayışında gönül yolunda en yüce düzeye ulaşma, Allah’ın gizli sırlarına erme evresine marifet denir. Bu evre ariflerin yoludur. İlim kendini bilmektir. Kendini bilen bilgindir. Kendini bilen ariftir.
 
Bilgi marifet bilgisidir. Hiçbir şey bilmesen bile, kendini tanıdın, bildin mi, bilginsin, arifsin.
Seyyid Burhaneddin 
26 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Vladimir Lenin Sözleri

insan zihniHer insan bir dünyadır. İnsanın aklı maddi dünyanın, kalbi ise manevi dünyanın yansımasıdır. İnsan aklı ile maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, insan aklı ile maddi dünyayı da değiştirebilir. 
 
İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.
Vladimir Lenin
10 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Voltaire Sözleri

adalet dağıtmakİnsanoğlunun en güzel erdemlerinden biri adil olmasıdır. İnsanlığın en önemli görevi ise adaleti eşit bir şekilde sağlamak ve dağıtmaktır. Adalet ve eşitlik sayesinde insanca yaşanılabilir.
 
 
İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.
Voltaire
10 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviÜmmetin olsa da, gariplere uy, ayeti ve hadisi kim söylerse dinle, rızkın ne olursa olsun, tok gözlü ol, tok gözlü ol ve aşk şarabını iç. Resulullah Medineye garip vardı, o kadar sıkıntı çekti sevgili oldu, cefa çekti Yaradan’a kul oldu, garip olup menzillerden geçmeli insan. 
 
Ümmet olsan, gariplere uyar ol
Ayet ve hadisi her kim dese, duyar ol
Rızk, nasip her ne verse, tok gözlü ol
Tok gözlü olup şevk şarabını içtim ben işte
Medine’ye Rasul varıp oldu garip
Gariplikte sıkıntı çekip oldu sevgili
Cefa çekip Yaradan’a oldu yakın
6 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet

hoca ahmet yeseviNerede gönlü kırık bir insan görürse yarasına merhem olmalı insan, nerede yolda kalmış bir mazlum görse yanına yoldaş olmalı insan, mahşer günü dergahına yakın olmalı insanı, ben diyen insanlardan kaçmalı insan.
 
Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol
Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol
Mahşer günü dergahına yakın ol
Ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.
Garip, fakir, yetimleri Rasul sordu
O gece Mirac’a çıkıp Hakk cemalini gördü
Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu
Gariplerin izini arayıp indim ben işte
3 Ocak 2013
Okunma
bosluk

Seyyid Burhaneddin Sözleri

Seyyid BurhaneddinNefs ya da nefis, öncelikli olarak bir kimsenin kendisi veya özü anlamına gelir. Açık ve gizli, dünyaya ve ahirete bakan duyuları, maddi ve manevi becerileri, arzu, heves ve ihtiyaçları, canı, ruhu, hayatı ve istekleriyle kişinin bizzat kendisi demektir. Nefs, ruh ve kalp manasında da kullanılmıştır. Şeriat ilminde ise, insanın içindeki manevi güce nefs denilmektedir. Nefs kelimesi zaman içerisinde birçok anlam kazanmıştır ki, bunların bazıları şunlardır:
1 Ocak 2013
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal