Ovidius Sözleri

mutlu evlilikİyi bir evlilik yapmak çok zordur ve iyi bir evlilik yapmak tamamıyla şanstır. İnsan mutlu bir evlilik yapmak istiyorsa akıl ve ruh açısından kendi dengi olan biri ile evlenmelidir. Atalarımız boş yere davul bile dengi dengine çalar dememişlerdir. 
 
 
 
Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen.
Ovidius
7 Nisan 2013
Okunma
bosluk

Akil Nedir ve Akil İnsan Kimdir

akil adamAkil, Arapça bir kelime olup, akıllı ve zeki kimse anlamına gelir. Akil aynı zamanda akıllı, akıl sahibi kimse demektir.
 
Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemal ve noksanlık sıfatlarını idrak etmek; insanın her çeşit faaliyetinde doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ve güzeli çirkinden ayırma yetisine sahip olan kişiye akil insan denir.
4 Nisan 2013
Okunma
bosluk

Montesquieu Sözleri

susmakİnsan kızdığı zaman konuştukça daha çok kalp kırar. İşte o an insan susarak konulmalıdır. Bazen dilsizlik bir dilden daha çok şey anlatır. Susan konuşandan daha çok şey anlatır.
 
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder.
Montesquieu
22 Mart 2013
Okunma
bosluk

Vav Harfi, Anlamı ve Sırları

vavİnsan vav şeklinde doğar, doğrulunca kendini elif sanar. İnsan hayatı boyunca hep iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün ölür. Allah’a kulluğun manası vav’dadır, elif uluhiyetin ve ehadiyetin simgesidir. O yüzden Lafz-ı ilahi elifle başlar. Elif kainatın anahtarı ise vav kainatın kendisidir. Rabbimiz bizim her zaman vav gibi mütevazı olmamızı ister. Vav Harfi, Allah’ın Vahid ismini ve birliğini simgeler. Vav harfi, Ebced hesabında 6 rakamına denktir, imanın 6 şartını temsil ettiği söylenir. Harfi med olduğu gibi, kasem harfidir. Aynı zamanda, iki cümleyi veya özneyi bağlayan bağlaçtır.  Ulu Cami’nin her duvarında Vav harfi yazılıdır.
21 Mart 2013
Okunma
bosluk

Mevlana Sözleri

yoklukİnsan sahip olduklarının her zaman kıymetini bilmelidir. Varlığında kıymetini bilmediğimiz nimetler gün gelir bizi yoklukları terbiye ederler.
 
Varlığınızda kıymetinizi bilmeyenleri, yokluğunuzla terbiye edin.
Mevlana
20 Mart 2013
Okunma
bosluk

Platon Sözleri

asaletAsalet ve soyluluk kan ve akrabalık ilişkileri ile geçtiğine inanılan kavramlarken bunun böyle olmadığı asaletin nezaket ve merhametten ibaret saygı ve sevgi yolunda yürümek olduğu sonradan davranışlardan anlaşılmıştır.
 
Asalet doğuştan değil davranıştan doğar.
Platon
17 Mart 2013
Okunma
bosluk

Konfüçyüs Sözleri

cehaletBilgi sonsuzdur. Asıl bilginin sahibi ise sonsuzluğun sahibi olan Yüce Yaradan’dır. İnsanın bilgisi Yaratıcı’nın bilgisi yanında yok denecek kadar azdır. İnsan bu bilgi karşısında her zaman cahil kalır. Kendi cehaletinin farkında olan ise Yaradan’ını bilir.
 
Asıl bilgi insanın cehaletini tanımasında yatar.
Konfüçyüs
12 Mart 2013
Okunma
bosluk

Karl Marx Sözleri

toplumBir toplum üstesinden gelemeyeceği bir sorunu asla dile getirmez. Çünkü insanlar hep kolayı seçer. İnsanoğlu ne zoru sever, ne de zorluğu sever. Kolay her zaman tercih edilendir.
 
Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.
Karl Marx
12 Mart 2013
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviGönlüm katıdır benim, dilim acıdır. Sahte alimler Kuran okumaz, malım yok ben canımı harcarım. Haktan korkarım ben ateşe düşmeden pişmişim Hakk yolunda.
 
Gönlüm katı, dilim acı, özüm zalim
Kur’an okuyup amel kılmıyor sahte alim
Garip canımı harcayayım, yoktur malım
Haktan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte
Altmış üçe yaşım ulaştı, geçtim gafil
Hakk emrini sıkı tutmadım, kendim cahil
Oruç, namaz kazaya bırakıp oldum ergin
Kötüyü izleyip iyilerden geçtim ben işte
10 Mart 2013
Okunma
bosluk

Aristoteles Sözleri

yalnızlık.1Bir insan yükseklere çok zor şartlar altında çıkabilir, çok kolay şartlar altında da çıkabilir. Bir dağın tepesine kimi insan tırmanarak çıkar, kimi insan uçarak çıkar. Haysiyetli insan düşmekten korkar ama alçak insan düşmekten korkmaz. 
 
Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
Aristoteles
16 Şubat 2013
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal