Friedrich Nietzsche Sözleri

Bu hayatta neden varsa, her zaman nasıl da vardır. Nedeni olan, nasıla da katlanır. Her sorunun bir nedeni vardır, nedenin de nasıl olacağı vardır.
 
 
 
Neden’i olan, Nasıl’a katlanır.
Friedrich Nietzsche
10 Nisan 2012
Okunma
bosluk

Friedrich Nietzsche Sözleri

Ben bir insanım, yaratılmış en üstün varlık benim. Beni ancak ben öldürürüm, beni öldürmeyen şey ise beni her zaman güçlendirir.
 
 
Beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir.
Friedrich Nietzsche
9 Nisan 2012
Okunma
bosluk

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Alman filozof ve yazar. “Ebedi dönüş”, “Amor fati”, “Güç istenci”  ve “Üst-insan”  kavramlarını felsefe dünyasına kazandırmıştır. Çoğu edebiyat çevresince, Avrupanın en büyük yazarı olarak kabul edilmektedir. Yazdığı eserler zamana meydan okumuş ve 21. yüzyıl dahil tüm zamanların en fazla alıntı yapılan filozofu Friedrich Wilhelm Nietzsche olmuştur. “Thus Spoke Zarathustra”(Böyle Buyurdu Zerdüşt), “Ecce Homo”, “Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik” (Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu), “The Twilight of the Idol”s (Putların Alacakaranlığı) önemli eserlerindendir.

 

7 Nisan 2012
Okunma
bosluk

Hacı Bektaşi Veli Sözleri

Edep, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet ile güzel terbiye ve iyi davranış gibi manalar içerir. Edeb kısaca, her şeyi gereğince ve yerince yapmaktır. İslamiyette bir müslümanın sahip olması gereken en büyük özellik edep sahibi olmasıdır. Yani her şeyin başı edeptir.
 
 
Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.
Hacı Bektaşi Veli
22 Mart 2012
Okunma
bosluk

Mevlana Sözleri

Çocuktum, genç oldum, yaşlandım. Çocuktum hamdım, bilmezdim dünyanın halini, gençleştim seninle piştim, yaşlandım aşkınla yandım.
 
 
 
Hamdım, piştim, yandım.
Mevlana
21 Mart 2012
Okunma
bosluk

Hz. Ali Sözleri

İlim hayattaki herşeyden daha hayırlıdır. İnsan mal sahibi olmak için boşuna çırpınır. Çünkü ilim insanı korur, insan ise malını korur. İlim öğrenmekle artarken mal vermekle azalır.
 
İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğrenmekle artar. İlim hakimdir, mal ise mahkum. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun hakimidir, ilim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur.
17 Mart 2012
Okunma
bosluk

Socrates Sözleri

Felsefe bilmektir. Felsefe insanı bilgiye götürür. Felsefe aynı zamanda neleri bilmediğini bilmektir. Bilmediği şeylerin farkında olmak her zaman insanı öğrenmeye götürür.
 
Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
Socrates
17 Mart 2012
Okunma
bosluk

İmam Gazali Sözleri

İnsan nasıl bir dost ile konuşursa o dostun götürdüğü yere gider. İyi insanlarla konuşan iyiliğe, kötü insanlarla konuşan kötülüğe gider. Ördek insanı göle, bülbül insanı güle götürür.
 
 
 
Ördekle konuşan göle, bülbülle konuşan güle gider.
İmam Gazali
17 Mart 2012
Okunma
bosluk

İmam Gazali Sözleri

Hayatta hiçbir zaman dış görünüşe aldanmamak gereklidir. Cevize baktığımız zaman dışından kabuk zannederiz ama öyle değildir, kabuğunu kırdığımız zaman içindeki cevizi görürüz. İnsanında tenine değil, ruhuna bakmak gereklidir.
 
Cevizin kabuğunu kıramayan cevizi kabuk zanneder.
İmam Gazali
17 Mart 2012
Okunma
bosluk

Tuğrul Özdemir Sorular

İnsanı zamanın ötesindeki yolculuğuna hazırlayacak olan iki önemli sözcük vardır. Aşk ve İyilik. Ama bir sözcük vardır ki, buna ulaşmak insan ötesi birşeydir…… HİÇLİK…….Hiçlik, Aşk ve iyiliğin bize getireceği alem ötesi bir duygudur.  Sonsuzluktaki birçok evren içinde kendimizi düşünmek duygusu!.. Bu duygu bizi hiçliğe götürecektir. Evreni ve evrendeki yerimizi düşündüğümüzde hiçlik kavramını anlamamız biraz daha kolay olacaktır.
9 Mart 2012
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal