Cafer-i Sadık Sözleri

cafer-i sadıkCafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, on iki imamın altıncısıdır. Babası Muhammed Bakır, dedesinin dedesi Hz. Ali’dir. Anne tarafından ise Hz. Ebubekir’in torunudur. En meşhur öğrencisi İmam Ebu Hanife’dir.  Kimyanın babası sayılan Cabir de, Cafer-i Sadık hazretlerinin talebesidir.
 
Üç şey hayatı karartır. Zalim hükümdar, kötü komşu ve ağzı bozuk kadın.
Cafer-i Sadık
19 Temmuz 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviOtuz dört yaşına geldiğim zaman alim olup bilge dediler bana, hikmet söyledim Rabbim için, kırklar ile beraber aşk şarabı içtim, yoldaş oldum, içim dışım nur doldu.
 
Otuzüçte saki olup mey paylaştırdım
Şarap kadehini ele alıp doyasıya içtim
Ordu hazırlayıp şeytan ile ben vuruştum
Allah’a hamd olsun, iki nefsim öldü dostlar
Otuzdörtte alim olup bilge oldum
Hikmet söyle!” dedi Rabbim, söyler oldum
Kırklar ile şarap içtim, yoldaş oldum
İç ve dışım Hakk nuruna doldu dostlar
Otuzbeşte mescide girip devran sürdüm
30 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedRamazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan ayında yapılan bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlara verilen sevap gibidir. Ramazan ayında oruçlu bir kimseye iftar verenin günahları bağışlanır. Ramazan ayında oruç tutan kişinin sevabı hiç azalmaz.
 
Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, Sıyam 2, (1079))
30 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Bakara Suresi Bir Ayet Meali

kuranı kerimRamazan ayı Kuranı Kerim’in indirilmeye başlandığı aydır. Müslümanlara Ramazan ayı boyunca oruç tutmak gelmiş geçmiş diğer millere farz kılındığı gibi farz kılınmıştır. İnsanlar bu ay boyunca ve diğer aylarda kötülüklerden sakınmaları gerekir.
 
Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Bakara Suresi 183. ayet
30 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Yunus Emre Çalap Okulu

Yunus EmreCümle yaratılmış varlığa bir göz ile bakmayan insan Hakka asidir. Ayrımcılık insanları dış görünüşlerine göre farklı sınıflara ayırmaktır. Ayrımcılık çok büyük bir günahtır.
 
Söylememek harcısı söylemeğin hasıdır
Söylemeğin harcısı gönüllerin pasıdır
Gönüllerin pasını gel sileyim der isen
Şol sözü söylegil kim sözün hülasasıdır
Kul’il hak-dedi Çalap sözü doğru diyene
Bu gün yalan söyleyen erte utanasıdır
Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’in evliyasıysa hakıykatte asidir
Şeriat haberini şerh ile aydam işit
Şeriat bir gemidir hakıykat deryasıdır
20 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Haşr Suresi Türkçe Ayet Meali

kuranı kerimHaşr Suresi Medine’de inmiştir. Haşr suresi 24 ayet olup,  2 ila 7. ayetlerinde yahudi kabilelerinden Nadiroğullarının sürülmelerinden bahsettiği için bu isim verilmiştir. Haşr, İslam inanışına göre bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasına denir. Allah, dünyayı, ahireti, varı, yoğu ve her şeyi bilendir. Rahman ve Rahim isimlerinin ikisi de rahmet kelimesinden gelmektedir. Rahman, Allah’ın rahmetinin, bütün yaratılanları kapsadığını, Rahim ise kıyamet gününde yalnız mümin kullara yöneldiğini ifade eder.
 
O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.  
Haşr Suresi 22. ayet
13 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYa Rahman! Bana hayırlı işler yapmayı nasip eyle, çirkin şeylerden uzak tut beni ve fakirlerin sevgisini ve muhabbetini ver bana.
 
Allahım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Malik, “Dua”, No:508)
13 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Rüyada Yılan Görmek

yılancıkRüyada yılan görmek gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine işarettir. Rüyada kendi vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını gören aile fertlerinden birinin düşmanlığını kazanır. Rüyada kendi ağzından yılan çıktığını gören kötü söz söyler ve bu olaydan zarar görür. Rüyasında yatağı üzerinde bir yılan öldürenin eşi vefat eder. Bir kişinin kendi boğazından yılanın çıkar ve toprağa girerse o kişinin ecelinin yaklaşması anlamına gelir.
4 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet

hoca ahmet yeseviOtuz iki yaşımda ulaştı bana Hakktan ferman, kulluğa kabul ettiler olmadım mahzun, bu canımı verirken sana vereyim iman nurunu, garip canım mutlu olur gülünce gül yüzlü dostlar.
 
Birdenbire durduğum yerde bütün ulular
Hakk aşkını gönlüm içine saldı dostlar
Hızır Babam hazır olup lutfederek
Yardım edip, elim tutup aldı dostlar
Otuz birde Hızır Baba’m mey içirdi
Vücudumdan şeytanı temiz kaçırdı
Sevdalandım, günahlarımı Hakk affetti
Ondan sonra Hakk yoluna saldı dostlar
Otuz iki yaşda ulaştı Hakktan ferman
3 Haziran 2014
Okunma
bosluk

Hadisi Şerif

Hz. MuhammedYa Rahman! Bizim için en hayırlısı ne ise Sen bilirsin. Sen hakkımızda hayırlı olanı ver. Mal, mülk, makam, mevki, zenginlik, akıl, ilim, çocuk, kardeş, akrabadan hakkımızda hayırlısı ne ise sen onu bize nasip eyle. Fayda vermeyen dünya nimetlerinden sana sığınırım.
 
Allahım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım.
Hz. Muhammed (s.a.s)
(Müslim, “Zikir”, 73)
3 Haziran 2014
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Blogroll


Söz ve Şiir sitesi bir bilgi ve kültür sitesi olup, sitenin kuruluş amacı geçmiş ve gelecek arasına sözlerden ve şiirlerden oluşan yıkılmayacak bir köprü kurmak ve yaşayanları, yaşamışları, yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Söz ve Şiir sitesinin herhangi bir kar amacı olmayıp, toplum yararına kurulmuş olan vakıf, dernek ve hayır kuruluşları hariç kar amacı güden hiçbir yapının reklamına sitede yer verilmeyecektir. Site içerisinde yer alan eserler internet ortamındaki ilgili internet sitelerinden veya konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynaklardan derlenmiştir. Sitemizde yer alan eserlerin telif (yayın) hakları eser sahiplerine veya yasal temsilcilerine ait olup, eserlerinin sitemizde yayınlanmasını istemeyen eser hak sahiplerinin sitemize iletişim kutusundan bildirimde bulunmaları halinde söz konusu eserler en kısa zamanda sitemizden kaldırılacaktır.

Personal